Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - COMPENSA - ŻYCIE - CLIFE

kontakt

e-mail:

wsparcie.zycie@conditor.pl

infolinia Klient:

801 120 000

zgłaszanie szkód:

compensa.pl > zgłoś szkodę > likwidacja szkód > zgłoś roszczenie online

assistance medyczny:

22 295 82 03

Ubezpieczenia indywidualne: Gwarancja Komfort, Gwarancja Optima, Maxima, Flexi Plus

rozliczenie polis

logowanie

clife.compensa.pl

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie dokumentów

Po wystawieniu wniosku należy wysłać skan na e-mail: rozliczenia.zycie@conditor.pl.

Dokumenty wygenerowanie z systemu należy przesłać w formie papierowej do CONDITOR.

Dokumenty muszą być podpisane przez Klienta i OfWCA. Do polis utwórz rozliczenie w iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > Dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Komplet dokumentów rozliczyć w dniu wystawienia wniosku.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Brak możliwości wystawienia w systemie. Druk zmian do pobrania na stronie compensa.pl > strefa klienta > obsługa ubezpieczeń. Dokument podpisany przez Klienta należy przesłać w formie papierowej do CONDITOR. Aneks należy rozliczyć, wprowadzając go ręcznie do systemu iCON.

anulowanie wniosku

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się mejlowo z Działem Rozliczeń - Życie na adres e-mail: rozliczenia.zycie@conditor.pl.

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Ubezpieczający może pisemnie wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożone zostało wypowiedzenie umowy).

Stan na dzień 01.02.2022 r.