Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kim jest przewoźnik drogowy?

Przewoźnikiem drogowym jest przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Rozpoczęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Prowadzenie działalności przewoźnika drogowego w zakresie transportu krajowego reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Prowadzenie działalności przewoźnika drogowego w zakresie transportu międzynarodowego reguluje Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Aby uzyskać licencję klient przedstawia OC Zawodową Przewoźnika.

Wysokość kwot potwierdzających posiadanie dobrej sytuacji finansowej wynosi:

– 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy,
– 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony,
– 900 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Poniżej  zestawienie towarzystw, w których możemy zaproponować klientowi ochronę OC dedykowaną dla przewoźników drogowych.

ZESTAWIENIE: OC Zawodowa Przewoźnika

generali

Generali – w systemie Generali wejdź w kafelek “Korporacyjne”, a następnie wybierz kafelek
“OC Zawodowa Przewoźnika”.

wiener

Wiener – OfWCA przygotowuje polisę w systemie Biz.net

RESO – w systemie RESO po lewej stronie wybierz „gwarancje”, a następnie kafelek „Ubezpieczenie Przewoźnika Drogowego”.

uniqa

UNIQA – W Panelu Agenta wybieramy zakładkę „Małe i średnie przedsiębiorstwa”, następnie „OC przewoźnika zawodowego”.

Można również przejść do kalkulatora z pozycji POS➔ “Sprzedaż” ➔ “Korporacyjne”➔ „OC zawodowa przewoźnika” po kliknięciu system nas przeniesie do kalkulatora w Panelu Agenta.

tuz

TUZ – w systemie SOBOL na stronie startowej wybierz: „OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego”.

warta

WARTA – w systemie eAgent ➔ sprzedaż ➔ dla Biznesu➔ OC zawodowa przewoźnika.

ZESTAWIENIE: OCPD odpowiedzialność za przewóz towaru

generali

Generali – w systemie Generali wejdź w kafelek „Korporacyjne”, a następnie wybierz kafelek: „OC
Przewoźnika Drogowego”.

wiener

Wiener – Przez korporację oddział Wrocław, wypełnia się wniosek, wysyłamy do Underwriter’a, który przygotowuje ofertę.Biz.net

uniqa

UNIQA – w POS ➔ “Sprzedaż” ➔ “Korporacyjne” ➔ “OC Przewoźnika”.

pzu

PZU – na koncie klienta ➔ “Akcje” ➔ “Nowa oferta” ➔ “OC Przewoźnika”

warta

WARTA – w systemie eAgent  sprzedaż  dla Biznes  OC operatora transportowego.