Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - INTER POLSKA

logowanie i kontakt

logowanie

inter-online.pl

menadżer

INTER POLSKA:

Monika Szerszeń-Hrycyna

tel. +48 690 90 60 17   

e-mail: monika.szerszen@interpolska.pl 

infolinia OfWCA:

22 333 77 66

e-mail:

pomoc@interpolska.pl

infolinia Klient:

801 803 000

zgłaszanie szkód:

801 803 000

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie polis

Rozliczenie polisy skanem (rekomendowane przez CONDITOR): Polisa musi być podpisana przez Klienta i OFWCA i zeskanowana w jednym pliku.

Opis procesu w PA: wyszukaj polisę>wybierz opcję „załącz dokument”>załącz skan polisy>weryfikacja skanu>poczekaj na komunikat z informacją zwrotną. W sytuacji, gdy integralną częścią polisy jest załącznik należy rozliczyć go oddzielnie.

Uwaga: dla polis gotówkowych należy utworzyć wykaz w ICON w celu rozliczenia pobranego inkasa do Conditor.


Rozliczenie polisy papierowe: Polisę w formie papierowej należy odesłać do CONDITOR i utworzyć wykaz w ICON: rozliczenie produkcji>wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia >Dodaj do wykazu > zapisz i wyślij


Polisy wystawione w systemie DMS (dualny model sprzedaży) nie podlegają rozliczeniu.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz

przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Gotówka: możliwość przyjęcia wyłącznie pierwszej wpłaty do polisy – max do 3 000 zł (nie dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych). Pobraną składkę należy wpłacić na konto CONDITOR 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099.

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny numer konta.

wpłata składki

Zainkasowaną gotówką składkę należy przekazać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient opłaca ratę na konto TU.

OfWCA w Portalu Agenta w zakładce: RAPORTY/ Nieopłacone raty klientów ma bieżący podgląd rat (ostatnich nieopłaconych i przyszłych rat do zapłaty).

termin rozliczeń

Nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. W czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: codziennie.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Aby wystawić Aneks należy w Portalu Agenta w zakładce: polisy i oferty > odszukaj polisę > akcje: „Wystaw aneks”. Wystawiony aneks należy podpisać i rozliczyć - tak jak polisę. Aneks należy rozliczyć do CONDITOR, wprowadzając go ręcznie do systemu iCON.

Jeżeli aneks dotyczy doubezpieczenia, czy też innej zmiany warunków umowy, która może mieć wpływ na składkę - wówczas przed wystawieniem aneksu należy obliczyć składkę za doubezpieczenie. Aby wyliczyć składkę należną za doubezpieczenie należy daną polisę skopiować: wybieramy polisę do aneksowania i na końcu wybieramy Akcję: „Kopiuj”. Następnie wprowadzamy zmiany w zakresie i przeliczamy składkę po wprowadzeniu zmian.

Różnica w składce (wyliczona systemem pro rata za okres doubezpieczenia) stanowi składkę należną za doubezpieczenie, którą należy wpisać w aneksie.

anulowanie polis

Wszystkie polisy wystawione w Portalu Agenta OfWCA może samodzielnie anulować, jeśli nie rozpoczął się okres ochrony. Wówczas wybieramy polisę z zakładki > Polisy i oferty/ Polisy i oferty, następnie wybieramy numer polisy, która ma być anulowana, klikamy na numer > ANULUJ.

Jeśli mamy do anulowania polisę, w której okres ubezpieczenia już biegnie, a Ubezpieczający jej nie podpisał (nie doszło do zawarcia umowy), wówczas należy wydrukować taką polisę, przekreślić jako anulowana i rozliczyć jak każdą wystawioną polisę – do tabeli należy wpisać numer polisy i adnotację „ANULOWANA” oraz wysłać na adres: pomoc@interpolska.pl z prośbą o anulowanie polisy w systemie, podając: serię i numer polisy do anulowania oraz powód anulowania.

potwierdzenie cesji

Tak.

inne - dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych

INTER VISION, INTER ZDROWIE - prywatne ubezpieczenie zdrowotne. OfWCA pośredniczy w spisaniu WNIOSKU oraz w skompletowaniu dokumentów - nie wystawia polis. Są dwie formy spisania wniosku:

Wnioski on-line: dostępne są w PA na pierwszej stronie po zalogowaniu > Nowy wniosek > „INTER VISION”.

Po wypełnieniu i kliknięciu „WYŚLIJ”, wniosek jest automatycznie wysyłany do Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych do oceny ryzyka.

Wnioski papierowe: dostępne w Portalu Agenta > Baza Wiedzy > Produkty spółki INTER Polska/ INTER Vision > Wniosek INTER Vision.

Wnioski w oryginale (podpisane przez OFWCA) wysyłamy bezpośrednio na adres: TU INTER Polska SA Biuro Ubezpieczeń Zdrowotnych, Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa. Skan wniosku należy wysłać na adres Menadżera.


WAŻNE: Aby ochrona mogła się rozpocząć z 01. dniem kolejnego miesiąca, wniosek w oryginale musi wpłynąć do Biur Ubezpieczeń Zdrowotnych do 20. dnia miesiąca bieżącego.


Ubezpieczenia zdrowotne dla zakładów pracy: Pytania odnośnie ofert dla zakładów pracy należy kierować bezpośrednio do Menadżera lub do działu Wsparcia Agenta – Życie CONDITOR na adres: wsparcie.zycie@conditor.pl.

obsługa posprzedażowa

Dedykowany adres do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących Portalu Agenta: pomoc@interpolska.pl

W celu ułatwienia identyfikacji spraw należy w tytule mejla podawać:

1. właściwą Jednostkę Terenową - Oddział Wrocław

2. temat sprawy

3. nazwę Pośrednika, którego sprawa dotyczy wraz z numerem ID

Przykładowy temat mejla: Wrocław - raport błędów - Jan Nowak ID 11111

Stan na dzień 11.07.2022 r.