Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - INTER-ŻYCIE

logowanie i kontakt

logowanie

inter-online.pl

menadżer

INTER POLSKA:

Monika Szerszeń-Hrycyna

tel. +48 690 90 60 17   

e-mail: monika.szerszen@interpolska.pl 

infolinia OfWCA:

22 333 77 66

e-mail:

pomoc@interpolska.pl

infolinia Klient:

801 803 000

zgłaszanie szkód:

801 803 000

INTER MEDYK LIFE

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie polis

Wniosek wygenerowany z systemu należy przesłać skanem na adres zycie@interpolska.pl. Wniosek musi być podpisany przez Klienta oraz OFWCA. Do polis utwórz rozliczenie iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > Dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient opłaca ratę na konto TU.

OfWCA w Portalu Agenta w zakładce: RAPORTY/ Nieopłacone raty klientów ma bieżący podgląd rat (ostatnich nieopłaconych i przyszłych rat do zapłaty).

termin rozliczeń

Nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. W czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: codziennie.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Zmiany danych należy kierować na adres: zycie@interpolska.pl

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się z infolinią.

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy.

wypowiedzenie/rezygnacja

z umowy

Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Stan na dzień 11.04.2023 r.