Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - LEADENHALL

logowanie i kontakt

logowanie

https://lis.leadenhall.com/

infolinia Klient:

22 380 42 40

zgłaszanie szkód:

leadenhall.pl > Jestem klientem > Chcę zgłosić szkodę

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak – oryginały dokumentów zostają u Ubezpieczającego (Klienta).

rozliczenie dokumentów

OFWCA wystawia wniosek w systemie. Po wystawieniu wniosku generowana jest polisa z numerem konta do wpłaty składki.

forma płatności

Przelew: Klient opłaca sam składkę na konto TU, podane na polisie.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

Brak – oryginały dokumentów zostają u Ubezpieczającego (Klienta).

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Aby wystawić aneks/zmianę w umowie ubezpieczenia, należy skontaktować się z Opiekunem Leadenhall.

Zmiany na polisie wprowadzane są przez centralę Leadenhall.

anulowanie polis

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się z Opiekunem Leadenhall.

odstąpienie od umowy

Jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie trzydziestu dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

W zależności od ubezpieczenia. W przypadku wypowiedzenia/rezygnacji z umowy należy skontaktować się z Opiekunem Leadenhall.

Stan na dzień 12.12.2022 r.