Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - RISK PARTNER

logowanie i kontakt

logowanie

bebok.risk-partner.pl

W celu logowania należy sparować telefon w aplikacji Google Authenticator, który działa jako token weryfikacji dwuetapowej.

infolinia OfWCA:

+48 32 733 37 88

infolinia Klient:

+48 32 733 37 88

oferta


Produkty dostępne wyłącznie dla Sprzedawców zarejestrowanych w Allianz TUiR SĄ. Innowacyjny program trzech ubezpieczeń skierowany do Przedsiębiorców oraz Osób Zarządzających, w skład którego wchodzą:

Allianz Skarbowy - Allianz Podatnik - Allianz Doradca

Allianz Skarbowy

Zapewnia Ubezpieczonemu pomoc polegającą na organizacji i opłaceniu kosztów związanych z ochroną prawną w przypadku zarzutów karnych skarbowych lub karnych czyli pokrywane są koszty adwokata i koszty sądowe. Polisa zapewnia również refundację mandatów nałożonych na Ubezpieczonego, grzywien i innych kar pieniężnych w konsekwencji zarzutów karnoskarbowych, także kosztów dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Allianz Podatnik

Ma na celu ochronę przed ryzykiem ponoszenia wydatków związanych z prowadzeniem sporów podatkowych, w szczególności z ponoszeniem kosztów profesjonalnego Pełnomocnika reprezentującego Podatnika przed właściwymi organami.

  • natychmiastowa, specjalistyczna pomoc i wsparcie podczas kontroli podatkowej, skarbowej lub z ZUS,
  • opieka najlepszych specjalistów z Instytutu Studiów Podatkowych,
  • pokrycie kosztów prowadzenia sporu podatkowego we wszystkich instancjach, włącznie ze skargą do NSA.

Allianz Doradca

Zapewnia bezpieczeństwo zarządzania firmą- ubezpieczenie kosztów doradztwa podatkowego.

  • bieżące wsparcie służb księgowych Instytutu Studiów Podatkowych,
  • jasne podejście do wykładni prawa.

Stan na dzień 01.02.2022 r.