Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - SMART11

logowanie i kontakt

logowanie

system.bacca.pl/logowanie

infolinia OfWCA:

+48 22 404 04 04

e-mail:

kontakt@smart11.pl

infolinia Klient:

+48 22 404 04 04

rozliczenie

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - Nie ma dokumentów papierowych, które trzeba rozliczać.

rozliczenie umów pożyczki

Po wygenerowaniu umowy pożyczki Klient zatwierdza ją poprzez terminal TubaPay, lub poprzez rejestrację karty w formie on-line. Do systemu należy dołączyć skan finansowanej polisy (dokument musi zawierać dane do opłacenia polisy – to konieczne).

forma płatności

Klient płaci przez terminal TubaPay 1. ratę lub rejestruje kartę on-line. W ten sposób ustanawia cykliczne płatności. Raty spłacają się same.

termin rozliczenia umów pożyczki

Brak rozliczeń papierowych i wysyłki dokumentów.

obsługa

dla kogo smart11

Osoby fizyczne oraz działalności gospodarcze.

rodzaje umów ubezpieczeniowych,

dla których można wystawić smart11

Przez produkt smart11 finansowane są wszystkie ubezpieczenia Działu II.

WAŻNE! Polisy ubezpieczeniowe muszą zawierać formę płatności na przelew.

odstąpienie od umowy lub wcześniejsza spłata rat

Klient ma prawo w ciągu 30 dni odstąpić od umowy pożyczki.

Odstąpienie lub chęć wcześniejszego spłacenia rat zgłasza Klient osobiście poprzez kontakt e-mail:

kontakt@smart11.pl lub telefonicznie: 22 404 04 04.

Klient sprzedał pojazd,

a polisę miał finalizowaną przez smart11

Umowa pożyczki nadal obowiązuje i Klient ma obowiązek spłaty pozostałych rat.

Więcej informacji: https://www.youtube.com/watch?v=r91oC15KBwY

poprawne zawarcie umowy smart11

z Klientem

Szablon on-line: https://youtu.be/DCOHhnTWQdU


Wystaw smart11 dla Klienta, który:

  • ukończył 22 lata,
  • przeszedł pozytywną weryfikacje w BIG,
  • chce sfinansować składkę do 3000 zł (dla klientów odnowieniowych i powracających zawarcie umowy na wyższą kwotę możliwe na podstawie indywidualnej decyzji),
  • posiada aktywną kartę płatniczą i wyraża zgodę na cykliczne płatności kartą.

Stan na dzień 01.02.2022 r.