Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - VH POLSKA

logowanie i kontakt

logowanie

https://moje.vereinigte-hagel.de/

pomoc w założeniu konta w Moje VH

pomoc@vh-polska.pl

infolinia OfWCA:

61 670 44 00

e-mail:

pomoc@vh-polska.pl

infolinia Klient:

61 670 44 00

zgłaszanie szkód:

61 670 44 00

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak. Oryginał należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Rozliczenie z zawartych umów ubezpieczenia odbywa się poprzez przesłanie skanu czytelnie podpisanego oświadczenia do polisy.

forma płatności

Wyłącznie przelew.

wpłata składki

Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie.

termin rozliczeń

Nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

OFWCA samodzielnie nie może wystawić aneksu do polisy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie ubezpieczenia należy napisać prośbę o wprowadzenie zmian na adres reklamacje@vh-polska.pl.

Obsługa oddziału wystawi odpowiedni dokument. Skan posiadanego przez klienta aneksu należy umieścić w dokumentach do polisy w systemie Moje VH.

anulowanie polis

OFWCA samodzielnie nie może anulować polisy. Należy napisać na adres reklamacje@vh-polska.pl, podając numer polisy i nazwę klienta oraz przyczynę anulowania.

potwierdzenie cesji

Tak. Należy napisać na adres reklamacje@vh-polska.pl.

obsługa posprzedażowa

Należy przekazać klientowi następujące dokumenty:

Stan na dzień 01.02.2022 r.