Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - AGRO Ubezpieczenia TUW

logowanie i kontakt

logowanie

portal.agroubezpieczenia.pl

infolinia OfWCA:

48 370 43 20

e-mail:

pomoc@agroubezpieczenia.pl

infolinia Klient:

48 370 48 48

zgłaszanie szkód:

48 370 48 48

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie polis

Przekazanie wnioskopolisy elektroniczne (rekomendowane przez CONDITOR): Polisa musi być podpisana przez Klienta i OfWCA. Skan polisy należy rozliczyć w systemie FOX > Szukaj > Polisy > Uzupełnij dane > Szukaj > Podgląd polisy > Wybierz plik z dysku > Rodzaj dokumentu: polisa > Załącz.

Przekazanie wnioskopolisy papierowe: Polisa musi być podpisana przez Klienta i OfWCA. Polisę należy dodać do systemu iCON > Rozliczenie produkcji > Rozliczenie produkcji > Dodaj pozycję > Uzupełnij dane > Zapisz. Zaznacz dodaną pozycję > Dodaj do wykazu. Polisę w formie papierowej należy odesłać do CONDITOR.

forma płatności

Tylko przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU, podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny numer konta.

wpłata składki

Klient opłaca składkę w wyznaczonym na polisie terminie.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

5 dni od daty wystawienia (nie rzadziej niż raz w tygodniu). W czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: codziennie.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

"Wniosek o dokonanie zmian w umowie ubezpieczenia" do pobrania w portalu FOX w zakładce "Dokumenty" pod produktem BEZPIECZNY POJAZD (ikona walizki). Skan dokumentu należy wysłać na adres: info@agroubezpieczenia.pl.

anulowanie polis

Wydruk polisy anulowanej należy przekreślić i umieścić zapis „Anulowano dnia…" wraz z podaniem przyczyny anulowania oraz podpisem OFWCA. Skan anulowanej polisy należy przesłać na adres dokumenty@agroubezpieczenia.pl. Temat wiadomości: Anulowanie polisy, numer polisy. W treści mejla: Imię, Nazwisko, login OFWCA, data anulowania polisy, powód anulowania, informacja czy w miejsce anulowanej polisy została wystawiona druga umowa ubezpieczenia w TUW Pocztowe (jeśli tak - należy podać numer polisy) oraz dodać do systemu iCON > Rozliczenie produkcji > Rozliczenie produkcji > Dodaj pozycję > Uzupełnij dane > Zapisz. Następnie zaznaczamy pozycję > Dodaj do wykazu. Oryginał należy przesłać do CONDITOR wraz z najbliższą wysyłką.

wypowiedzenia OC

Skan wypowiedzenia na e-mail: dokumenty@agroubezpieczenia.pl.

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, wnętrze pojazdu (zdjęcie powinno zostać wykonane przez otwarte drzwi przy czym powinno zostać tak skadrowane, aby widoczne było wnętrze całej kabiny), dowód rejestracyjny, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

Zdjęcia należy wysłać na adres dokumenty@agroubezpieczenia.pl. W temacie wpisujemy Inspekcja casco oraz numer polisy.

termin wysyłki zdjęć

48 h

rekalkulacja składki

Tak, na pisemny wniosek Klienta. Adres do wysyłki: info@agroubezpieczenia.pl.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Na pisemny wniosek Klienta. Adres do wysyłki: info@agroubezpieczenia.pl. OFWCA może również przyjąć ten dokument od Klienta, następnie wysłać na adres dokumenty@agroubezpieczenia.pl.

zielona karta

15 zł. Zieloną kartę można dodać podczas zawierania umowy OC – obowiązuje druk ręczny (ścisłego zarachowania), 

Jeśli klient potrzebuje ZK w trakcie trwania polisy, również obowiązuje druk ręczny, druk należy wypełnić i jego skan przesłać na adres dokumenty@agroubezpieczenia.pl. Opłata za ZK powinna zostać wpłacona na ten sam numer konta jaki jest podany na polisie OC. Należy w treści e-mail dopisać, że opłata została przekazana na numer konta wskazany na polisie oraz podać numer druku ZK.

Druki ścisłego zarachowania dostępne są w Dziale Rozliczeń CONDITOR (rozliczenia@conditor.pl)

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Na portalu: Szukaj > wpisując numer polisy, nr pesel, nazwisko. Jest opcja zaakceptowania przygotowanej automatycznie oferty wznowieniowej bądź edycji/modyfikacji.

POLISA OBCA: TAK – Na etapie kalkulacji składki, po wpisaniu wszystkich danych dotyczących Klienta oraz pojazdu w zakładce „Wynik kalkulacji” w sytuacji, gdy dla Klienta została przygotowana oferta odnowieniowa automatyczna, system wyświetli komunikaty informujące o tym, że została wygenerowana oferta i polisa odnowienia.

W przypadku potrzeby edycji oferty odnowieniowej należy kliknąć w nr oferty, który został wyświetlony na ekranie. System wówczas pokaże komunikat z zapytaniem, czy użytkownik chce utworzyć nową wersję oferty.

Po kliknięciu przycisku „TAK” system przekieruje w przygotowaną ofertę z możliwością jej edytowania i następnie spolisowania. W przypadku kliknięcia przycisku „NIE” system umożliwi rezygnację z próby utworzenia oferty poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj”.

Aby pobrać polisę bez konieczności edycji oferty odnowieniowej, należy kliknąć w numer polisy wygenerowany na ekranie, znajdujący się pod wyświetlonym numerem oferty. System wówczas wyświetli wszystkie wygenerowane do oferty dokumenty, tj. ofertę odnowieniową, blankiet wpłaty, OWU oraz polisę.

Stan na dzień 10.11.2022 r.