Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - ALLIANZ

logowanie i kontakt

logowanie

start.allianz.pl

infolinia OfWCA:

22 567 12 05

pomoc techniczna

22 507 74 00

infolinia Klient:

22 422 42 24

zgłaszanie szkód:

22 422 42 24

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie polis

Po wystawieniu polisy należy ją zatwierdzić w systemie i odesłać do CONDITOR. Do polis utwórz rozliczenie

w iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz

przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie.

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta z blankietu rozliczeniowego.

wpłata składki

Składkę należy opłacić na numer konta wskazany na blankiecie, który drukuje się automatycznie wraz z polisą.

Składka musi zostać wpłacona na konto TU w dniu wystawienia polisy.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

Nie rzadziej niż raz w tygodniu. W czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: codziennie.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Prośbę o wystawienie aneksu załączamy do portalu Czak, poprzez zakładkę „KEA”.

anulowanie polis

Polisy ze statusem ”Polisa wystawiona” należy anulować w CZAK. Polisy ze statusem „złożona” należy wydrukować (oryginał i kopię). Każdą stronę dokumentu należy przekreślić oraz nanieść zapis: „Anulowano dnia...", podając przyczynę anulowania wraz z podpisem OWCA. Następnie komplet dokumentów wysyłamy przez formularz KEA.

wypowiedzenia OC

Skan wypowiedzenia załączamy do portalu Czak poprzez zakładkę „KEA”. Nie ma potrzeby odsyłania oryginału do CONDITOR.

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, stan licznika, wnętrze pojazdu (zdjęcie powinno zostać wykonane przez otwarte drzwi przy czym powinno zostać tak skadrowane, aby widoczne było wnętrze całej kabiny), co najmniej jedno zdjęcie musi obejmować dach, widoczne uszkodzenia (minimalna rozdzielczość zdjęć: 2Mpx o wymiarach 1600x1200 px).

sposób wysyłki

chuck.allianz.pl > majątek > wyszukiwarka (odszukać konkretną polisę) > akcje na polisie > załączniki

> dodaj pliki lub za pomocą aplikacji Allianz Foto asystent w Czak: akcje na polisie > zleć inspekcję, podając

swój numer telefonu lub klienta, na podany numer przyjdzie link do aplikacji.

termin wysyłki zdjęć

Wysyłka zdjęć jest wymagana w dniu wystawienia polisy. AC działa tylko i wyłącznie przy załączonych zdjęciach. (Najpóźniej zdjęcia można dołączyć w przeddzień okresu ubezpieczenia).

rekalkulacja składki

Nie, tylko na wniosek Klienta.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Przepisanie umowy na nowego nabywcę odbywa się przez przesłanie kompletu dokumentów przez zakładkę

KEA w portalu czak.

zielona karta

19 zł do końca OC. Druki od CONDITOR (rozliczenia@conditor.pl).

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Majątek > nowa polisa > uzupełniamy dane (dokładnie takie same jak były na ubiegłorocznej polisie) – po zapisaniu na samej górze mamy dane do wznowienia > uzupełniamy dane > wznów.

POLISA OBCA: TAK - Majątek > nowa polisa > Po wpisaniu danych system sam poinformuje, że jest wznowienie lub jak się pokaże tabelka do uzupełnienia danych podstawowych to anulować i wrócić do pierwszej strony, tam wybrać dane do wznowienia > wpisać dane oraz kod ryzyka: 100 > wznów.

Stan na dzień 01.02.2022 r.