Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - Allianz (obsługa portalu Aviva)

logowanie i kontakt

logowanie

https://salescloud.allianz.pl/

infolinia OfWCA:

801 28 28 01, 22 563 28 01

infolinia Klient:

801 888 444

zgłaszanie szkód:

801 28 28 28

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie polis

Po wystawieniu polisy należy ją zatwierdzić w systemie i odesłać do CONDITOR. Do polis utwórz rozliczenie

w iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > Dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Numer konta dla Klienta znajduje się

na polisie w pozycji „Składka Ubezpieczeniowa”.

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta z blankietu rozliczeniowego.

wpłata składki

W płatności gotówkowej należy wygenerować blankiet wpłaty (automatycznie drukowany z systemu) i opłacić składkę na konto wskazane na blankiecie. Potwierdzenie wpłaty składki na konto TU należy podpiąć pod kopię polisy. Składka musi zostać wpłacona na konto TU w dniu wystawienia polisy.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

5 dni od daty wystawienia (nie rzadziej niż raz w tygodniu). W czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: codziennie.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Zmiany w polisie, wystawienie duplikatu, wniosek o rekalkulację: kontakt z infolinią 801 28 28 28.

W sprawie powyższych zmian kontaktuje się bezpośrednio Klient.

anulowanie polis

Każdą stronę dokumentu należy przekreślić oraz nanieść zapis: "Anulowano dnia...", podając przyczynę

anulowania wraz z podpisem OWCA i wysłać skan na adres kontakt@allianz.pl. Niedozwolone jest, aby anulowanie polisy nastąpiło po dacie startu ochrony.

wypowiedzenia OC

Skan należy wysłać na adres: kontakt@allianz.pl oraz dodać do systemu iCON > Rozliczenie produkcji >

Rozliczenie produkcji > Dodaj pozycję > Uzupełnij dane > Zapisz. Następnie zaznaczamy pozycję > Dodaj do

wykazu. Oryginał należy przesłać do CONDITOR wraz z najbliższą wysyłką.

potwierdzenie cesji

Nie.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, wnętrze pojazdu (zdjęcie powinno zostać wykonane

przez otwarte drzwi przy czym powinno zostać tak skadrowane, aby widoczne było wnętrze całej kabiny), dowód rejestracyjny, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

moja.aviva.pl > klienci > prześlij dokumenty lub e-mail: kontakt@allianz.pl.

termin wysyłki zdjęć

48h

rekalkulacja składki

Tak.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Nowy nabywca powinien osobiście zadzwonić na infolinię w celu przepisania polisy na siebie.

zielona karta

Bez opłat do końca OC. Klient zamawia na infolinii 801 888 444.

Stan na dzień 03.08.2022 r.