Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - BALCIA

logowanie i kontakt

logowanie

ins.agentbox.pl

infolinia OfWCA:

22 274 22 22

infolinia Klient:

22 274 22 22

zgłaszanie szkód:

22 274 22 22

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak. Oryginały dokumentów pozostają u Ubezpieczającego (Klienta).

rozliczenie polis

Rozliczenie polis produktów komunikacyjnych:

Po wystawieniu umowy ubezpieczenia OfWCA w dniu wystawienia załącza skan potwierdzenia złożenia wniosku w porównywarce AgentBox. Dokument musi być podpisany przez Klienta.


Rozliczenie polis produktów dodatkowych (City Combo, Junior, NW, Extreme):

Po wystawieniu umowy ubezpieczenia OfWCA w dniu wystawienia załącza skan potwierdzenia złożenia wniosku w porównywarce AgentBox. Dokument musi być podpisany przez Klienta.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta CONDITOR: 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099 na podstawie listy polis z iCON.

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny numer konta.

wpłata składki

Zainkasowaną składkę należy przekazać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Należy wysłać prośbę na adres: agent@balcia.pl

anulowanie polis

Należy wysłać prośbę na adres: agent@balcia.pl

wypowiedzenia OC

Skan wypowiedzenia należy przesłać na e-mail: agent@balcia.pl

potwierdzenie cesji

Tak.

rekalkulacja składki

Tak (w przypadku płatności ratalnej na pierwotnej polisie i/lub szkody na pojeździe po nabyciu pojazdu i/lub nowy właściciel jest poniżej 29 roku życia).

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Skan umowy kupna-sprzedaży należy przesłać na e-mail: agent@balcia.pl

zielona karta

Możliwość dokupienia Zielonej Karty przez Klienta na infolinii: 22 274 22 22.

Koszt Zielonej Karty 25 złotych.

odnowienie polisy

ins.agentbox.pl, zadania ➝ wznowienia ➝ nowa kalkulacja;


lub


Poprzez kartę klienta: odszukujemy kalkulację z poprzedniego roku ➝ aktualizujemy na ofercie dane ➝ wystawiamy polisę wznowieniową.

Stan na dzień 08.11.2023 r.