Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - BALCIA

logowanie i kontakt

logowanie

ins.agentbox.pl

infolinia OfWCA:

22 274 22 22

infolinia Klient:

22 274 22 22

zgłaszanie szkód:

22 274 22 22

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak. Oryginały dokumentów pozostają u Ubezpieczającego (Klienta).

rozliczenie polis

Rozliczenie polis produktów komunikacyjnych:

Po wystawieniu umowy ubezpieczenia OfWCA w dniu wystawienia załącza skan potwierdzenia złożenia wniosku w porównywarce AgentBox. Dokument musi być podpisany przez Klienta.


Rozliczenie polis produktów dodatkowych (City Combo, Junior, NW, Extreme):

Po wystawieniu umowy ubezpieczenia OfWCA w dniu wystawienia załącza skan potwierdzenia złożenia wniosku w porównywarce AgentBox. Dokument musi być podpisany przez Klienta.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta CONDITOR: 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099 na podstawie listy polis z iCON.

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny numer konta.

wpłata składki

Zainkasowaną składkę należy przekazać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Należy wysłać prośbę na adres: agent@balcia.pl

anulowanie polis

Należy wysłać prośbę na adres: agent@balcia.pl

wypowiedzenia OC

Skan wypowiedzenia należy przesłać na e-mail: agent@balcia.pl

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, stan licznika, wnętrze pojazdu (zdjęcie powinno zostać wykonane przez otwarte drzwi przy czym powinno zostać tak skadrowane, aby widoczne było wnętrze całej kabiny), co najmniej jedno zdjęcie musi obejmować dach, widoczne uszkodzenia

sposób wysyłki

Poprzez aplikację mobilną AgentBox.


Dostępna na system Android w sklepie Google Play.

W przypadku systemu iOS prosimy o kontakt na adres: porownywarka@conditor.pl


1. Wykonaj kalkulację w AgentBox z zakresem AC dla wybranego pojazdu.

2. Przed wystawieniem polisy otwórz aplikację mobilną – jest ona niezbędna w procesie sprzedaży AC Balcia.

3. W aplikacji mobilnej wybierz proces oględzin i wprowadź ten sam numer rejestracyjny na który kalkulowałeś(-aś) AC w systemie na komputerze.

4. Przejdź przez proces oględzin w aplikacji mobilnej: możesz przesłać wszystkie zdjęcia od razu z galerii telefonu lub przejść oględziny z pomocą aplikacji.

5. Po przesłaniu oględzin dzięki aplikacji mobilnej w systemie stacjonarnym utworzy się zadanie typu Oględziny AC. Będziesz mógł(-ogła) z jego poziomu podejrzeć przygotowaną przez siebie paczkę. Nie musisz wykonywać dodatkowych akcji w module zadań.

6. Dokończ kalkulację i wystaw polisę w systemie stacjonarnym. Zdjęcia wyślą się do towarzystwa automatycznie a zadanie zmieni swój status. 

termin wysyłki zdjęć

W dniu wystawienia polisy.

rekalkulacja składki

Tak (w przypadku płatności ratalnej na pierwotnej polisie i/lub szkody na pojeździe po nabyciu pojazdu i/lub nowy właściciel jest poniżej 29 roku życia).

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Skan umowy kupna-sprzedaży należy przesłać na e-mail: agent@balcia.pl

zielona karta

Możliwość dokupienia Zielonej Karty przez Klienta na infolinii: 22 274 22 22.

Koszt Zielonej Karty 25 złotych.

odnowienie polisy

ins.agentbox.pl, zadania ➝ wznowienia ➝ nowa kalkulacja;


lub


Poprzez kartę klienta: odszukujemy kalkulację z poprzedniego roku ➝ aktualizujemy na ofercie dane ➝ wystawiamy polisę wznowieniową.

Stan na dzień 08.11.2023 r.