Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - COMPENSA

logowanie i kontakt

logowanie

cportal.compensa.pl

infolinia Klient:

22 501 61 00

zgłaszanie szkód:

801 120 000

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie polis

Po wystawieniu polisy należy ją niezwłocznie zatwierdzić w C-portalu oraz odesłać do CONDITOR. Polisa musi być podpisana przez Klienta i OWCA. Do polis utwórz rozliczenie w iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz

przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta CONDITOR: 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099.

Przelew: Klient opłaca sam składkę na konto TU, podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny numer konta.

wpłata składki

W płatności gotówkowej należy przekazać składkę nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

Nie rzadziej niż raz w tygodniu. W czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: codziennie.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

W C-portalu istnieje możliwość wystawienia aneksu do polisy. Rodzaje aneksu do wystawienia: uniwersalny, zmiana nr rejestracyjnego, zmiana danych po przeniesieniu praw własności. Wystawiony i podpisany aneks przez OWCA i Klienta należy zatwierdzić w C-portalu. Wprowadź aneks do systemu iCON: Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia.

anulowanie polis

Jeżeli polisa nie została zatwierdzona należy anulować ją w C-portalu (nie ma potrzeby rozliczenia druku).

Jeżeli polisa została zatwierdzona, lecz ma zostać anulowana, należy wydrukować oryginał i kopię polisy.

Na wydrukowanych dokumentach należy umieścić zapis „Anulowano dnia…", podając przyczynę anulowania.

Do każdej polisy, należy dołączyć wniosek o anulowanie zatwierdzonej polisy w C-portal.

Jeżeli zatwierdzona polisa została anulowana, wniosek musi trafić w oryginale do CONDITOR. Utwórz rozliczenie w iCON. Skomentuj polisę dopiskiem „Anulowana”.

wypowiedzenia OC

cportal.compensa.pl > narzędzia > wypowiedzenia. Należy wypełnić formularz i wysłać zgłoszenie. Potwierdzenie na adres e-mail. Brak wymogu załączania dokumentów


cportal.compensa.pl > narzędzia > wypowiedzenia > generowanie i rejestrowanie. Oryginał należy odesłać do CONDITOR, wprowadzając go ręcznie do systemu iCON. (Przechodzimy do starych wypowiedzeń w prawym, dolnym rogu)

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne z widocznym numerem rejestracyjnym, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, stan licznika, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

cportal.compensa.pl > narzędzia > typ produktu (nr polisy) > dodaj zdjęcia.

termin wysyłki zdjęć

48 h

rekalkulacja składki

Nie jest konieczna rekalkulacja. Można ją wykonać na wniosek Klienta.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Aneks nabywcy należy wykonać w Cportalu -> Narzędzia -> Aneksy -> Dodaj aneks.

zielona karta

Bez opłat do końca OC. Druki od CONDITOR (rozliczenia@conditor.pl).

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Narzędzia > kontynuacje > uzupełniamy dane > szukaj.

POLISA OBCA: TAK – Kontynuacje > uzupełniamy dane > szukaj.

Stan na dzień 01.02.2022 r.