Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - ERGO HESTIA (iHestia)

logowanie i kontakt

logowanie

ihestia.ergohestia.pl

kontakt:

czat

numer Agencji:

IHestia 019239

infolinia Klient:

801 107 107, 58 555 55 55

zgłaszanie szkód:

801 107 107

opiekun CONDITOR:

Przemysław Niżniowski

e-mail:

przemyslaw.nizniowski@conditor.pl

tel.:

+48 695 830 111

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał polisy należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Po wystawieniu polisy należy wejść w Partner > Dokumenty > Do rozliczenia następnie załączyć skan i wysłać.

forma płatności

Gotówka: OfWCA wpłaca składkę na nr konta z blankietu ZZS.

Przelew: Klient opłaca składkę na konto TU podane na polisie, każda polisa ma indywidualny nr konta.

wpłata składki

Zainkasowane składki należy wpłacić na konto TU w ciągu 3 dni roboczych od daty zainkasowania składki, na podstawie wygenerowanego zestawienia zainkasowanych składek (ZZS), który generuje się automatycznie co 10 dni(8, 18, 28 dzień miesiąca). Można go wykonać wcześniej: Partner > Składki > Oczekujące > należy zaznaczyć odpowiednie zestawienie > Zamknij.

Aby opłacić: Partner > Do rozliczenia > należy zaznaczyć odpowiednie zestawienie > Opłać. Pojawi się okno operatora płatności BlueMedia lub szczegóły wpłaty gdzie będzie można uzyskać dane do tradycyjnego przelewu.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

5 dni od daty wystawienia (nie rzadziej niż raz w tygodniu).

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Polisa własna: Agent > Wyświetl raport > raport klientów i polis > należy odszukać polisę > należy kliknąć na numer polisy i dokonać zmian na polisie.

Polisa obca: Agent > wyszukaj Klienta > uzupełniamy wszystkie dane > dokonujemy zmian na polisie.

anulowanie polis

Partner > wyświetl raport klientów i polis > należy odszukać polisę > Rozwiąż polisę > Anulowanie polisy.

Anulować polisę samodzielnie można wyłącznie w przypadku, gdy jest niepodpisana, nieopłacona, nie rozpoczął się okres ubezpieczenia.

wypowiedzenia OC

Wypowiedzenie polisy wraz z końcem okresu ubezpieczenia (Art. 28, ust. 1) > Raport klientów i polis > należy odszukać polisę > Rozwiąż polisę > Wypowiedzenie

Wypowiedzenie polisy wraz z końcem okresu ubezpieczenia (Art. 28a) > Raport klientów i polis > należy odszukać polisę > Rozwiąż polisę > Wypowiedzenie

Wypowiedzenie w związku z przeniesieniem praw własności (Art. 31, ust. 1) > Raport klientów i polis > należy odszukać polisę > Rozwiąż polisę > Wypowiedzenie (Jeśli sprzedaż nie została jeszcze zgłoszona > Agent > zmiana właściciela > zakup pojazdu > uzupełnić formularz o dane z polisy zbywcy > w kolejnym kroku należy uzupełnić dane kupującego > zaznaczyć wypowiedzenie nabywcy pojazdu > załączyć dokument z podpisem klienta.)

Wypowiedzenie polisy w związku z demontażem lub wyrejestrowaniem pojazdu > Raport klientów i polis > należy odszukać polisę > Rozwiąż polisę > Demontaż lub wyrejestrowanie

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, wszystkie komplety kluczy wraz ze sterownikami, wnętrze pojazdu z deską rozdzielczą widoczną na pierwszym planie, stan licznika, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

Partner > Do rozliczenia > Wyślij inny plik > Typ dokumentu: Zdjęcia pojazdu, numer polisy, dodać pliki > Wyślij > Zamknij

termin wysyłki zdjęć

48 h

rekalkulacja składki

Tak.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Agent > zmiana właściciela > należy wybrać pole Darowizna pojazdu lub Zakup pojazdu

zielona karta

27 zł dla aut osobowych, 500 zł dla aut dostawczych.

Po zatwierdzeniu polisy, druk Zielonej Karty dostępny będzie w dokumentach do wydrukowania. Wydruk na białej kartce A4.

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Raport klientów i polis > odnajdujemy polisę > na dole szczegółów polisy wybieramy ikona: odnów.

POLISA OBCA: TAK > Agent > wyszukaj Klienta > uzupełniamy wszystkie dane > szukaj > na dole szczegółów polisy ikona: odnów.

Stan na dzień 23.05.2023 r.