Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - MTU

logowanie i kontakt

logowanie

jupiter.ergohestia.pl

kontakt:

Czat, iKomunikator

numer Agencji:

Jupiter 026201

infolinia Klient:

801 107 107, 58 555 55 55

zgłaszanie szkód:

801 107 107

opiekun CONDITOR:

Przemysław Niżniowski

e-mail:

przemyslaw.nizniowski@conditor.pl

tel.:

+48 695 830 111

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał polisy należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Skan podpisanej polisy należy dołączyć do portalu: > Dokumenty > Do Rozliczenia > Wyślij

forma płatności

Gotówka: OfWCA wpłaca składkę na nr konta z blankietu ZZS.

Przelew: Klient opłaca składkę na konto TU podane na polisie, każda polisa ma indywidualny nr konta.

wpłata składki

Zainkasowane składki należy wpłacić na konto TU w ciągu 3 dni roboczych od daty zainkasowania składki, na podstawie wygenerowanego ZZS, który generuje się automatycznie co poniedziałek. Można go wykonać wcześniej: > Składki > Oczekujące > należy zaznaczyć odpowiednie zestawienie > Zamknij.

Aby opłacić: > Do rozliczenia > należy zaznaczyć odpowiednie zestawienie > Opłać. Pojawi się okno operatora płatności BlueMedia.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

5 dni od daty wystawienia (nie rzadziej niż raz w tygodniu).

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

> Raporty > Polisy > należy odszukać polisę > należy kliknąć na numer polisy i dokonać zmian na polisie.

anulowanie polis

> Raporty > Polisy > należy odszukać polisę > Rozwiąż polisę > Anulowanie polisy

Anulować polisę samodzielnie można wyłącznie w przypadku, gdy jest niepodpisana, nieopłacona, nie rozpoczął się okres ubezpieczenia.

wypowiedzenia OC

Wypowiedzenie polisy wraz z końcem okresu ubezpieczednia (Art. 28, ust.1): > Raporty > Polisy > należy odszukać polisę > Rozwiąż polisę > Wypowiedzenie.

Wypowiedzenie kontynuacji polisy (na podstawie klauzuli prolongacyjnej - Art. 28a) należy wykonać poprzez założenie zadania w iKomunikatorze > Nowe > Obsługa polisy > Zatwierdź > należy wprowadzić dane Klienta i wybrać polisę > Należy zamieścić opis i dołączyć skan wypowiedzenia > Wyślij.

Wypowiedzenie w związku z przeniesieniem praw własności (Art. 31, ust. 1) należy wejść na polisę OC nabywcy > rozwiąż polisę > wypowiedzenie > wypowiedzenie nabywcy > zatwierdź.

Jeśli polisa OC nabywcy nie została jeszcze wygenerowana należy założyć zadanie w iKomunikatorze > Nowe > Obsługa polisy > Zatwierdź > należy wprowadzić dane Klienta i wybrać polisę > Należy zamieścić opis i dołączyć skany wypowiedzenia oraz umowy > Wyślij.

Wypowiedzenie polisy w związku z demontażem lub wyrejestrowaniem pojazdu > Raporty > Polisy > należy odszukać polisę > Rozwiąż polisę > Demontaż lub wyrejestrowanie.

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, wszystkie komplety kluczy wraz ze sterownikami, wnętrze pojazdu z deską rozdzielczą widoczną na pierwszym planie, stan licznika, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

> Dokumenty > Do rozliczenia > Wyślij inny plik > Typ dokumentu: Zdjęcia pojazdu, numer polisy, dodać pliki > Zamknij

termin wysyłki zdjęć

Zdjęcia do AC muszą zostać przesłane niezwłocznie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony.

rekalkulacja składki

Tak.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

> Obsługa > Polisa OC Nabywcy - Jupiter > należy wybrać pole Darowizna pojazdu lub Zakup pojazdu

zielona karta

20 zł dla aut osobowych, 500 zł dla aut dostawczych.

Po zatwierdzeniu polisy, druk Zielonej Karty dostępny będzie w dokumentach do wydrukowania. Wydruk na białej kartce A4.

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: > Obsługa > Znajdź polisę > uzupełniamy wszystkie dane > szukaj > na dole niebieska ikona: odnów.

POLISA OBCA: TAK  > Obsługa > Znajdź polisę > uzupełniamy wszystkie dane > szukaj > na dole niebieska ikona: odnów.

OBSŁUGA POLIS ZAWARTYCH POZA SYSTEMEM JUPITER:
ERGO HESTIA, MTU, YOU CAN DRIVE

obsługa polisy

wypowiedzenie OC

umowy kupna/sprzedaży

Obecnie w Jupiterze istnieje możliwość załączenia wypowiedzenia lub umowy kupna/sprzedaży dla każdej polisy, niezależnie od jej numeru oraz systemu w jakim została wygenerowana poprzez założenie zadania przez iKomunikator: > Nowa > Temat: Obsługa polisy > Zatwierdź > należy wprowadzić dane Klienta i wprowadzić numer polisy > wypełnić formularz oraz załączyć dokument.

Stan na dzień 23.05.2023 r.