Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - YOU CAN DRIVE

logowanie i kontakt

logowanie

jupiter.ergohestia.pl

kontakt:

Czat, iKomunikator

numer Agencji:

Jupiter 026201

infolinia Klient:

801 107 107, 58 555 55 55

zgłaszanie szkód:

801 107 107

opiekun CONDITOR:

Przemysław Niżniowski

e-mail:

przemyslaw.nizniowski@conditor.pl

tel.:

+48 695 830 111

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał polisy należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Skan podpisanej polisy należy dołączyć do portalu: > Dokumenty > Do Rozliczenia > Wyślij

forma płatności

Tylko przelew: Klient opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny nr konta.

wpłata składki

Składka musi zostać wpłacona przez Klienta na konto Towarzystwa.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

5 dni od daty wystawienia (nie rzadziej niż raz w tygodniu).

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

> Raporty > Polisy > należy odszukać polisę > należy kliknąć na numer polisy i dokonać zmian na polisie.

anulowanie polis

> Raporty > Polisy > należy odszukać polisę > Rozwiąż polisę > Anulowanie polisy

Anulować polisę samodzielnie można wyłącznie w przypadku, gdy jest niepodpisana, nieopłacona, nie rozpoczął się okres ubezpieczenia.

wypowiedzenia OC

Polisy YCD możesz rozwiązać poprzez zadanie lub na czatbocie pod nazwą "Wypowiedzenia i anulacje".

potwierdzenie cesji

Nie.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, wszystkie komplety kluczy wraz ze sterownikami, wnętrze pojazdu z deską rozdzielczą widoczną na pierwszym planie, stan licznika, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

> Dokumenty > Do rozliczenia > Wyślij inny plik > Typ dokumentu: Zdjęcia pojazdu, numer polisy, dodać pliki > Zamknij

termin wysyłki zdjęć

Zdjęcia do AC muszą zostać przesłane niezwłocznie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony.

rekalkulacja składki

Tak.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

> Obsługa > Polisa OC Nabywcy - Jupiter > należy wybrać pole Darowizna pojazdu lub Zakup pojazdu

zielona karta

Brak możliwości wystawienia ZK.

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: > Obsługa > Znajdź polisę > uzupełniamy wszystkie dane > szukaj > na dole niebieska ikona: odnów.

POLISA OBCA: TAK  > Obsługa > Znajdź polisę > uzupełniamy wszystkie dane > szukaj > na dole niebieska ikona: odnów.

Stan na dzień 01.02.2022 r.