Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY – ERGO HESTIA (iPegaz – Seg. B)

logowanie i kontakt
logowanie ihestia.ergohestia.pl
kontakt: czat – zadanie w #iHestia
numer Agencji 019239
infolinia Klient: 801 107 107, 58 555 55 55
zgłaszanie szkód: 801 107 107
opiekun CONDITOR: Przemysław Niżniowski
e-mail: przemyslaw.nizniowski@conditor.pl
tel.: +48 695 830 111
rozliczenie polis
adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak – oryginał polisy należy zarchiwizować. Polisy korporacyjne należy przesłać na adres Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
rozliczenie polis Po wystawieniu polisy należy ją zatwierdzić w portalu iPegaz. Skan polisy należy załączyć w #iHestia > Partner > Dokumenty > Do rozliczenia > Następnie załączyć skan i wysłać.
rozliczenie iCON Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz

przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta z blankietu ZZS.

Przelew: Klient opłaca składkę na konto TU podane na polisie, każda polisa ma indywidualny nr konta.

wpłata składki Zainkasowane składki należy wpłacić na konto TU w ciągu 3 dni roboczych od daty zainkasowania składki, na podstawie wygenerowanego ZZS*, które generuje się automatycznie co 10 dni (4, 14, 24 dzień miesiąca). Można go wykonać wcześniej: #iHestia > Partner > Składki oczekujące. Należy zaznaczyć odpowiednie zestawienie > Zamknij.

Aby opłacić: #iHestia > Partner > Do rozliczenia. Należy zaznaczyć odpowiednie zestawienie > Opłać.

Pojawi się okno operatora płatności BlueMedia lub szczegóły wpłaty, gdzie będzie można uzyskać dane do tradycyjnego przelewu.

przyjęcie raty Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.
termin rozliczeń 5 dni od daty wystawienia (nie rzadziej niż raz w tygodniu).

Polisy korporacyjne 5 dni od daty wystawienia (nie rzadziej niż raz w tygodniu), w czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: codziennie.

obsługa polisy
jak wystawić

aneks do umowy

Aneks można wystawić na portalu iPegaz > Obsługa > Kartoteki > należy wyszukać nr polisy, do której ma zostać wystawiony aneks > Podgląd polisy > w dolnym rogu kliknąć Aneks Opisowy.
anulowanie polis Dokumentację należy przekreślić i umieścić napis „Anulowano dnia…”. Skan dokumentu należy wysłać w #iHestia > Agent > Utwórz zadanie > Obsługa polisy iPegaz > Anulowanie polisy.
wypowiedzenia OC #iHestia > Agent > Utwórz zadanie > Obsługa polisy iPegaz > Wypowiedzenie. Należy uzupełnić wymagane dane oraz załączyć skan wypowiedzenia.
potwierdzenie cesji Tak.
zdjęcia do inspekcji AC 4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, wnętrze pojazdu z tylnej kanapy, widoczne uszkodzenia, zdjęcie sterownika z włożoną kartą w stacyjce (jeśli pojazd posiada).
sposób wysyłki #iHestia > Partner > Do rozliczenia > Wyślij inny plik > Typ dokumentu: Zdjęcia pojazdu. Należy dodać numer polisy, Dodaj pliki > Wyślij > Zamknij.
termin wysyłki zdjęć 48 h
rekalkulacja składki Tak.
przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

ipegaz.ergohestia.pl > sprzedaż > mały lub średni przedsiębiorca > komunikacja > OC nabywcy firmowe.
zielona karta Opłata zależna od rodzaju auta. #iHestia > Systemy zintegrowane iPegaz > Nowa polisa > wprowadzić dane pojazdu, wyłączyć wszystkie ryzyka, zaznaczyć pola ”zielona karta” oraz ”Ubezpieczony posiada OC w STU ERGO Hestii” > Przechodzimy do ostatniej strony i wybieramy ZK.

Czyste druki należy zamówić w platformie IBA: #iHestia > > zamawianie dokumentów > Wybieramy druki > Należy wypełnić formularz zamówienia danymi swojej agencji > Dalej > Zamów. Kurier dostarczy druki na wskazany adres.

odnowienie polisy POLISA WŁASNA: Klikamy u góry na lupkę > wpisujemy numer polisy > szukaj.

POLISA OBCA: TAK (jeśli nie jest polisą Dealerską).

*ZZS – Zestawienie zainkasowanych składek. Zestawienie, które rejestruje wszystkie otrzymane i zarejestrowane wpłaty od klienta. ZZS jest podstawą do rozliczenia OfWCA.

**ZZU – Zestawienie zawartych umów. Zestawienie, które pozwala OfWCA rozliczyć się z zawartych polis oraz innych druków pobranych od Klientów.

Stan na dzień 01.02.2022 r.