Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - GENERALI AGRO

logowanie i kontakt

logowanie

rubinet.pl

infolinia OfWCA:

61 646 88 88

infolinia Klient:

61 85 84 808

zgłaszanie szkód:

61 85 84 808

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał polisy należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Skan oświadczenia podpisanego przez Klienta należy dołączyć do portalu: Wyszukiwanie polis > Klient > Szukaj. Trzeba odnaleźć polisę po numerze i kliknąć w pole: Załącz dokumenty.

rozliczenie iCON

Dla polis systemowych za gotówkę należy utworzyć rozliczenie w iCON. Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu. Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Gotówka: Pobraną składkę należy przekazać na nr konta CONDITOR: 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099.

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU, podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny numer konta.

wpłata składki

Klient opłaca składkę w wyznaczonym na polisie terminie.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

5 dni od daty wystawienia (nie rzadziej niż raz w tygodniu). W czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: codziennie.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Przed wystawieniem aneksu kontakt z CWP: strefa.agenta@generali.pl, wskazując przedmiot zmiany.

W odpowiedzi zwrotnej przyjdzie zgoda na wystawienie aneksu (z numerem zgody do umieszczenia na aneksie) lub odmowa.

Generowanie aneksu do polisy: rubinet.pl > wyszukiwanie polis > podgląd/edycja (możliwe, jeśli ma status „modyfikowalny”). Po wprowadzeniu danych > generuj aneks. Aneks można wygenerować tylko raz. Wpływa on na zmianę statusu polisy z modyfikowalnej na wystawioną i generuje nowe oświadczenie z informacją o aneksie. W celu akceptacji umowy – należy wydrukować jedynie takie oświadczenie i dołączyć podpisane przez Klienta w systemie Rubinet.

Aneksu wygenerowanego w statusie modyfikowalnym nie można anulować.

anulowanie polis

Należy wydrukować oryginał i kopię polisy. Dokumenty należy przekreślić i umieścić zapis „Anulowano dnia…" wraz z podaniem przyczyny anulowania oraz podpisem osoby wnioskującej o anulowanie (przedstawiciela Generali). Skan anulowanej polisy należy przesłać na adres strefa.agenta@generali.pl.

wypowiedzenia OC

Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Wypowiedzenie skutkuje z dniem otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Skan wypowiedzenia wysyłamy na adres wypowiedzenia@generali.pl. Nie ma potrzeby odsyłania oryginału do CONDITOR.

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, wnętrze pojazdu (zdjęcie powinno zostać wykonane przez otwarte drzwi przy czym powinno zostać tak skadrowane, aby widoczne było wnętrze całej kabiny), dowód rejestracyjny, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

Zdjęcia należy załączyć do portalu: Sprzedaż > Wyszukanie polis > Pośrednik > Wpisz numer polisy > Szukaj > Edytuj polisę > Dodaj zdjęcia.

termin wysyłki zdjęć

48 h

rekalkulacja składki

Tak.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Należy przesłać na adres rekalkulacje@generali.pl umowę kupna-sprzedaży i dowód rejestracyjny nowego właściciela. Poprzedni właściciel powinien powiadomić Towarzystwo o zbyciu pojazdu wysyłając umowę kupna-sprzedaży na adres wypowiedzenia@generali.pl.

zielona karta

Bez opłat do końca OC. ZK można zamówić mejlowo, wysyłając prośbę na adres: strefa.agenta@generali.pl, temat: Prośba o przesłanie ZK do [numer polisy] lub zawnioskować w rubinet.pl: odszukaj polisę > Podgląd/edycja > wnioskowanie o ZK. ZK może również zamówić Klient, kontaktując się z infolinią dla klienta lub pisząc na adres biuro@generali.pl. ZK zostanie wysłana do klienta bezpośrednio od TU.

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Sprzedaż > wyszukiwanie polis > klient > zaznaczamy „polisy do wznowienia” > uzupełniamy dane > szukaj.

POLISA OBCA: TAK – Sprzedaż > wyszukiwanie polis > klient > uzupełniamy dane > szukaj.

Stan na dzień 01.02.2022 r.