Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - GENERALI

logowanie i kontakt

logowanie

portal.generali.pl

numer agencji

7112966

infolinia OfWCA:

22 543 08 00

infolinia Klient:

913 913 913

zgłaszanie szkód:

913 913 913

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał polisy należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Po wystawieniu polisy należy jej skan załączyć do portalu: > WCZYTAJ DOKUMENTY.

forma płatności

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta z blankietu inkaso zbiorczego (Rozliczenia > Inkaso).

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny nr konta.

NNW Grupowe: wpłatę należy dokonać na nr konta podany na polisie.

wpłata składki

Zainkasowane składki należy wpłacić na konto Towarzystwa w ciągu 3 dni roboczych od dnia zainkasowania składki, na podstawie wygenerowanego Inkaso Zbiorczego > PRZEJDŹ DO INKASO > Pokaż > na ekranie pojawią się wszystkie polisy, dla których nie zostało wygenerowane Inkaso Zbiorcze. Należy zaznaczyć polisy,

które powinny zostać opłacone, system pokaże zapytanie: „Jesteś pewien, że chcesz utworzyć dokument przelewu za wybrane polisy?” > OK > Drukuj > zostanie wygenerowany blankiet wpłaty.

UWAGA: Jeżeli system wykazuje polisę, która nie ma być opłacona (ponieważ np. powinna zostać anulowana), należy przejść do zakładki INKASO > Wybór Inkaso, wyszukać polisę > USUŃ Z INKASO.

Polisa usunięta z inkaso nie pojawi się przy generowaniu Inkaso Zbiorczego. Gdy polisa ponownie ma zostać wrzucona do Inkaso Zbiorczego, należy przejść do zakładki INKASO > Wybór Inkaso, wyszukać polisę > DODAJ DO INKASO.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

Niezwłocznie po wystawieniu polisy.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

W celu dokonania zmian na polisie należy kontaktować się z infolinią OFWCA: 22 543 08 00.

anulowanie polis

Należy wysłać prośbę o anulowanie na e-mail: merkury.admin@generali.pl. W wiadomości e-mail należy załączyć skan anulowanej polisy, podać powód anulowania, ewentualnie nr polisy, która ma zostać zastąpiona anulowaną. Oryginał anulowanej polisy należy zarchiwizować w swojej dokumentacji. W przypadku podpisania polisy przez klienta, należy dołączyć oświadczenie o niekorzystaniu z polisy.

wypowiedzenia OC

Skan wypowiedzenia załączamy do systemu Mercury: portal.generali.pl > obsługa > wczytywanie dokumentów. Warto zachować potwierdzenie. Nie ma potrzeby odsyłania oryginału do CONDITOR.

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, wyposażenie dodatkowe, wnętrze pojazdu (zdjęcie powinno zostać wykonane przez otwarte drzwi przy czym powinno zostać tak skadrowane, aby widoczne było wnętrze całej kabiny), widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

portal.generali.pl > obsługa > wczytywanie dokumentów

termin wysyłki zdjęć

Niezwłocznie po wystawieniu polisy.

rekalkulacja składki

Tak.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Dokument potwierdzający zmianę właściciela należy załączyć do portalu > Obsługa > Wczytywanie dokumentów. Następnego dnia roboczego następuje automatyczna wysyłka oferty na adres nowego nabywcy.

zielona karta

Certyfikat wygenerujesz bezpośrednio w portalu sprzedażowym Merkury/ProAgent+. Możesz to zrobić:


· Podczas zawierania polisy (klikając na kroku z danymi do umowy TAK przy pytaniu Certyfikat do Zielonej Karty)

· Do aktywnej umowy w trakcie jej obowiązywania (w wyszukiwarce klikając przy danej polisie opcję w menu akcji Zielona Karta)


Numer ZK nadawany jest automatycznie przez system.


Wypełniony druk możesz pobrać z portalu lub wysłać na adres e-mail Klienta jeśli wyraził zgodę na doręczenie dokumentów polisowych drogą e-mail.


Dla polis wystawianych w Porównywarkę AgentBox - druk ZK zamawiany z rozliczenia@conditor.pl

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Wyszukaj > wznowienia > uzupełniamy dane > szukaj > wznowienia.

POLISA OBCA: Wyszukaj > wznowienia > uzupełniamy dane > szukaj > wznowienia.

Stan na dzień 18.07.2023 r.