Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - INTERRISK

logowanie i kontakt

logowanie

portal.interrisk.pl

infolinia OfWCA:

22 291 21 25

zgłaszanie szkód:

22 212 20 12

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie polis

Po wystawieniu polisy należy zatwierdzić ją w iPortalu oraz odesłać do CONDITOR. Polisa musi być podpisana przez Klienta i OWCA. Do polis utwórz rozliczenie w iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz

przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta CONDITOR: 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099.

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny nr konta.

Ubezpieczenie Zdrowotne ANTIDOTUM PLUS: forma płatności - wyłącznie przelew.

wpłata składki

Zainkasowane składki należy przekazać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

przyjęcie raty

Możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis: rozliczenia > Kwitariusze > Generuj > należy wybrać typ > rata składki + odsetki. Kwitariusz należy wprowadzić ręcznie do iCON.

termin rozliczeń

Nie rzadziej niż raz w tygodniu. W czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: codziennie.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

portal.interrisk.pl > rozliczenia > aneksy > generuj

anulowanie polis

Jeśli jest konieczność anulowania polisy na portalu to:

Przed jej zaakceptowaniem pośrednik może to zrobić sam zmieniając status polisy na portalu w Mój Portal-Polisy- Akcje i statusy – klikając w czerwone kółko obok zielonego checkboksa do akceptacji.

Po jej zaakceptowaniu – konieczność wysłania prośby do menadżera sprzedaży z podaniem numeru polisy oraz przyczyny anulowania. Wtedy MS ma możliwość zmiany statusu polisy. Anulowanie polisy zatwierdzonej w portalu wymaga dodatkowo anulowania jej w systemie IR - w tym celu MS wysyła informację do CR z prośbą o jej anulowanie w systemie.

Polisę anulowaną rozlicza się tak jak inne polisy przekreślając tylko 1. stronę z napisem: „Anulowano dnia...”.

Utwórz rozliczenie w iCON. Skomentuj polisę dopiskiem „Anulowana”.

wypowiedzenia OC

portal.interrisk.pl > rozliczenia > wypowiedzenia OC/Zawiadomienia > generuj. Pojawiają się okna z wyborem czego dotyczy wypowiedzenie. W zależności od wypowiedzenia należy wybrać typ ubezpieczenia, rodzaj dokumentu oraz rodzaj operacji: REJESTROWANIE (gdy klient przychodzi z wypełnionym, podpisanym wypowiedzeniem), GENEROWANIE (gdy klient chce wypowiedzieć ubezpieczenie, a nie wypełnił jeszcze druku). Po wybraniu wszystkich opcji należy je zatwierdzić. Otwiera się zakładka ze szczegółowymi danymi wypowiadanej polisy, wypowiadającego itp. Należy wszystko wypełnić i kliknąć pole "wystaw". Następnie należy wydrukować wypowiedzenie wraz z kodem, który generuje się automatyczne do każdego dokumentu. Oryginał należy przesłać do CONDITOR, wprowadzając go ręcznie do systemu iCON lub na adres e-mail: cr.wroclaw@interrisk.pl

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, deska rozdzielcza, wnętrze pojazdu z tylnej kanapy, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

portal.interrisk.pl > zdjęcia

termin wysyłki zdjęć

48 h

rekalkulacja składki

Tak.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

portal.interrisk.pl > aneksy > generuj > wybór aneksu > zmiana danych po przeniesieniu praw własności

zielona karta

Bez opłat do końca OC. Wydruk z portalu (bez konieczności zmawiania druków).

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Polisy do kontynuacji lub zakładka kalkulatory > kontynuacja > uzupełniamy dane > wyszukaj.

POLISA OBCA: TAK – Kalkulatory > Kontynuacja > Uzupełniamy 2 dane (seria i numer polisy + numer rejestracyjny lub seria i numer polisy + pesel).

Stan na dzień 08.07.2022 r.