Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - LINK4

logowanie i kontakt

logowanie

link4.pl > strefa agenta

infolinia OfWCA:

22 444 44 80

infolinia Klient:

22 444 44 44

zgłaszanie szkód:

22 444 44 44

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał polisy należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Po wystawieniu polisy należy zatwierdzić ją w systemie i skan ”podsumowanie polisy” załączyć do portalu:

strefa agenta > obsługa > przesyłanie dokumentów. Oryginał należy zarchiwizować.

Uwaga: Polisa zdalna nie wymaga podpisu Agenta oraz Klienta.

forma płatności

Gotówka: OFWCA dokonuje jedną wpłatę za zainkasowane składki generując WPŁATĘ ZBIORCZĄ:

OBSŁUGA > POLISY NIEOPŁACONE > GOTÓWKA > WPŁATA ZBIORCZA. Aby wskazać polisy do wpłaty

zbiorczej należy zaznaczyć pole „Wskaż polisę”. Po wskazaniu wybranych polis, należy kliknąć przycisk

„Generuj”, które przekieruje do okna z danymi do przelewu.

RADA: Po opłaceniu wygenerowanych WPŁAT ZBIORCZYCH nie ma możliwości ich podglądu, sugerujemy

zapisanie pliku.

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny numer

konta.

Moto: płatność kartą, po zalogowaniu się do systemu ECard i podaniu danych, do Klienta oddzwania

automat i poprzez wprowadzenie przez telefon numerów kart, dokonywana jest płatność.

Blik: po zalogowaniu się do systemu eCard i wprowadzeniu danych Klienta z zawartej polisy Klient podaje

kod blik. Następnie w swojej aplikacji bankowej dokonuje akceptacji płatności za polisę.

wpłata składki

Zainkasowane składki należy przekazać w ciągu 3 dni roboczych.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

załączenie skanu

Termin na umieszczenie dokumentu w Strefie Agenta wynosi do 7 dni od daty sprzedaży polisy, jednak nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż polisy.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Aneks można wystawić poprzez infolinię OfWCA: 22 444 44 80

anulowanie polis

Jeżeli anulowanie polisy następuje przed datą startu ochrony:

• Wydrukowaną polisę należy przekreślić, dopisać „anulowano”, podpisać się, przybić pieczątkę, dopisać swój nr ID, dopisać informację, że klient nie posiada dokumentu potwierdzającego zawarcie polisy. Skan załączamy do systemu ➔ obsługa ➔ przesłanie dokumentów ➔ rozliczenie produkcji ➔ podajemy numer polisy anulowanej ➔ w celu potwierdzenia należy skontaktować się z infolinią OfWCA: 22 444 44 80.

Jeżeli anulowanie polisy ma nastąpić w dniu startu ochrony:

• Potrzebny jest kontakt z infolinią OfWCA: 22 444 44 80.

wypowiedzenia OC

Skan wypowiedzenia należy załączyć do portalu: strefa agenta > przesyłanie dokumentów > wybrać z listy rodzaj wypowiedzenia, uzupełnić dane i dołączyć skan. Nie ma potrzeby odsyłania oryginału do CONDITOR.

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, wnętrze pojazdu (zdjęcie powinno zostać wykonane przez otwarte drzwi przy czym powinno zostać tak skadrowane, aby widoczne było wnętrze całej kabiny), widoczne uszkodzenia, dowód rejestracyjny pojazdu, zdjęcie przez otwarte drzwi od pasażera, obejmujące 2 przednie fotele.

sposób wysyłki

Strefa Agenta > obsługa > inspekcje

Inspekcja AC do minifloty > inspekcjefloty@link4.pl

termin wysyłki zdjęć

W dniu wystawienia polisy.

rekalkulacja składki

Nie jest konieczna rekalkulacja. Można ją wykonać na wniosek Klienta.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Nowy nabywca powinien osobiście zadzwonić na infolinię w celu przepisania polisy na siebie.

zielona karta

Bez opłat do końca OC. OfWCA może samodzielnie wydrukować ZK dla polis sprzedanych za pomocą metody płatności „gotówka”. Przy innych metodach płatności możliwość wydrukowania ZK po 24h z pozycji > „Obsługa” > „Twoje Polisy” > Wyszukujemy polisę -> „Szczegóły” > „Dokumenty”. ZWA również wysyła ZK na adres e-mail klienta.

Jeśli Klient zdecyduje się na dodanie ZK po opłaceniu polisy, to ZWA bez względu na metodę płatności prześle dokument na adres e-mail OfWCA. Certyfikat należy wydrukować na białej kartce papieru (nie ma potrzeby wydrukowania Certyfikatu na zielonym podkładzie). Klient może również zamówić ZK na infolinii 22 444 44 44.

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Oblicz składkę > odnowienia > szukaj.

POLISA OBCA: TAK - Tylko w przypadku gdy polisa jest uwolniona. Jeżeli nie możemy odnaleźć polisy, należy skontaktować się z infolinią 22 444 44 80 w celu przypisania polisy do naszego loginu w systemie.

*ZWA – Zespół Wsparcia Agenta LINK4

Stan na dzień 30.03.2023 r.