Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - PROAMA

logowanie i kontakt

logowanie

proagent.proama.pl

e-mail

wsparcie.agent@proama.pl

infolinia OfWCA:

814 814 814

infolinia Klient:

815 815 815

zgłaszanie szkód:

815 815 815

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał polisy należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Skan polisy należy załączyć do portalu ProAgent. Oryginał polisy należy zarchiwizować.

forma płatności

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta z wygenerowanego zestawienia wpłat gotówkowych.

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny nr konta.

wpłata składki

Aby wygenerować zestawienie inkaso do wpłaty należy: kliknąć na zakładkę Płatności > Rozliczenie Gotówki > zaznaczyć polisy, do których zostanie dokonana płatność > Generuj Raport.

Składkę należy przekazać do 7 dni od daty pobrania na podstawie wygenerowanego inkaso.

przyjęcie raty

Możliwość przyjęcia kolejnych rat do polis.

załączenie skanu

Niezwłocznie po wystawieniu polisy.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Aby wystawić aneks należy wysłać na adres e-mail: wsparcie.agent@proama.pl wniosek o zmianę, poświadczony podpisem Klienta. Klient może odręcznie napisać wniosek, ale musi on zawierać następujące informacje: numer polisy, imię i nazwisko/nazwa Klienta, PESEL/NIP, opis wnioskowanej zmiany, data, miejscowość, podpis Klienta.

anulowanie polis

Tylko opłacone druki stają się polisami. Agent może sam anulować polisę - wersja dostępna do 24 godzin od wystawienia jej w portalu wyszukiwarka polis > należy odszukać polisę > anuluj. Po tym czasie należy wysłać prośbę o anulowanie polisy na adres e-mail: wsparcie.agent@proama.pl w temacie mejla należy podać słowo „Anulowanie” + nr polisy.

wypowiedzenia OC

Można przesłać wypowiedzenie do Proama na dwa sposoby: Zaczytać przez portal (polisy od 56...) obsługa > wczytywanie dokumentów lub wysyłać na adres: e-mail: serwis@proama.pl (w tytule należy wpisać „Wypowiedzenie” + nr polisy).

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, wyposażenie dodatkowe, dowód rejestracyjny pojazdu, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

proagent.proama.pl > polisy i wnioski (należy odszukać polisę) > ekran „dane polisy” > załącz dokument

termin wysyłki zdjęć

Niezwłocznie po wystawieniu polisy.

rekalkulacja składki

Tak, po kontakcie Klienta z infolinią Proama: 815 815 815.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Klient przesyła skan dokumentu nabycia na adres serwis@proama.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin, która jest rejestrowana w systemie. Następnego dnia po rejestracji następuje wysyłka pisma do nabywcy z informacją o przepisaniu polisy.

zielona karta

Certyfikat wygenerujesz bezpośrednio w portalu sprzedażowym Merkury/ProAgent+. Możesz to zrobić:


· Podczas zawierania polisy (klikając na kroku z danymi do umowy TAK przy pytaniu Certyfikat do Zielonej Karty)

· Do aktywnej umowy w trakcie jej obowiązywania (w wyszukiwarce klikając przy danej polisie opcję w menu akcji Zielona Karta)


Numer ZK nadawany jest automatycznie przez system.


Wypełniony druk możesz pobrać z portalu lub wysłać na adres e-mail Klienta jeśli wyraził zgodę na doręczenie dokumentów polisowych drogą e-mail.

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Wyszukiwarka > wznowienia > uzupełniamy dane > szukaj wznowienia.

POLISA OBCA: TAK – Wyszukiwarka > wznowienia > uzupełniamy dane > szukaj wznowienia.

Stan na dzień 23.03.2023 r.