Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - PZU

logowanie i kontakt

logowanie

everest.pzu.pl

infolinia OfWCA:

801 401 401, 22 505 15 44

infolinia Klient:

801 102 102

zgłaszanie szkód:

801 102 102

Opiekun CONDITOR

Krzysztof Mulik

e-mail:

krzysztof.mulik@conditor.pl

tel.:

+48 697 277 388

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie polis

Oryginał oświadczenia, podpisany przez Klienta należy przesłać do CONDITOR. Pozostałe dokumenty należy zarchiwizować.


Polisy gotówkowe: utwórz rozliczenie w iCON > Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu > Utwórz i wyślij > Tak, wyślij.

 

Polisy na przelew: wprowadź ręcznie do systemu iCON > Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu > Utwórz i wyślij > Tak, wyślij.

 

Polisy PZU wystawione w Porównywarce AgentBox: skan wszystkich stron podpisanej polisy w formacie PDF wysyłamy na adres e-mail: skany_pzu@conditor.pl. W tytule maila oraz nazwie pliku prosimy o wpisanie numeru polisy. 

forma płatności

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta CONDITOR: 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099.

Przelew: Klient opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny nr konta.

Polisa wystawiona w AgentBOX – Przelew: jedyna dostępna forma płatności w Porównywarce. Klient opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny nr konta.

wpłata składki

Nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

przyjęcie raty

Możliwość przyjęcia kolejnych rat do polis – należy wystawić potwierdzenie wpłaty w programie Everest.

Wyszukaj polisę > akcje > Przyjmij płatność.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Zmian na polisie dokonuje się poprzez portal. Należy odszukać polisę, wybrać pole „Akcje”, następnie „Zmień polisę” i dokonać zmian na polisie i wydrukować ją. Należy rozliczyć każdy egzemplarz.

anulowanie polis

Anulowanie polisy jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy Klient nie złożył na niej swojego podpisu a Agent jej nie rozliczył.

Do 24h od momentu wystawienia – rozwiązanie poprzez: Akcje > Rozwiąż polisę/TAP.

Powyżej 24h do 7 dni od momentu wystawienia – rozwiązanie poprzez: Akcje > Rozwiąż polisę/TAP, generuje się zadanie do PZU.

Powyżej 7 dni od momentu wystawienia – rozwiązanie poprzez: Akcje > Rozwiąż polisę/TAP, generuje się zadanie do PZU, wymagana wcześniejsza zgoda Kierownika Sprzedaży.


Anulowanie polisy PZU wystawionej w Porównywarce AgentBox: Proszę przesłać prośbę na adres e-mail

porownywarka@conditor.pl

wypowiedzenia OC

Polisy EVEREST: Należy odszukać odpowiednią polisę, następnie: Akcje > Nowe zadanie > Zadanie obsługowe > Wypowiedz umowę. Nie ma potrzeby odsyłania oryginału do CONDITOR.

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

Zdjęcia należy dołączyć do polisy na portalu:

Ekran podsumowanie polisy > narzędzia > transakcje > zobacz transakcje> akcje (w pasku bocznym) > załącz zdjęcie z oględzin

termin wysyłki zdjęć

48 h

rekalkulacja składki

Nie.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Przepisanie polisy następuje w systemie EVEREST, należy odszukać odpowiednią polisę, następnie > akcje > przeniesienie własności.

zielona karta

Bez opłat do końca OC. Należy odszukać polisę, wybrać pole „Akcje”, następnie „Zmień polisę” > zaznaczyć pole Zielona Karta i wydrukować ją bezpośrednio z systemu.

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Polisy > wpisujemy numer polisy > szukaj > wchodzimy na polisę > akcje > wznów polisę.

POLISA OBCA: TAK: Polisy > wpisujemy numer polisy > system wymaga kodu PIN > szukaj > wchodzimy na polisę > akcje > wznów polisę.

Stan na dzień 01.02.2022 r.