Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - TRASTI

logowanie i kontakt

logowanie

trasti.pl > Zaloguj się

infolinia OfWCA:

22 250 93 70

infolinia Klient:

22 250 93 73

zgłaszanie szkód:

22 250 93 73

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak. Oryginały dokumentów pozostają u Ubezpieczającego (Klienta).

rozliczenie polis

Zawarcie polisy odbywa się przez opłacenie składki, nie jest wymagany podpis klienta.

W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie umowa nie jest zawarta, a klient nie ma ochrony ubezpieczeniowej. Skan polisy nie jest wymagany do rozliczenia, wygenerowanie dokumentu w systemie jest wystarczające. Do polis utwórz rozliczenie w iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > Dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Gotówka: Pobraną składkę należy przekazać na nr konta CONDITOR: 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099.

Przelew: Aby polisa była ważna należy ją opłacić na numer konta i w terminie określonym na polisie.

wpłata składki

Zainkasowaną składkę należy przekazać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

przyjęcie raty

Brak możliwości rozłożenia płatności za polisy na raty.

termin rozliczeń

Zainkasowaną składkę należy przekazać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

W celu wykonania aneksu prosimy o kontakt z Trasti: wsparcie@trasti.pl. Aneks zostanie przesłany na adres e-mail podany przez agenta.

anulowanie polis

Polisa na przelew: Przed opłaceniem polisy przez klienta nie ma konieczności jej anulowania. Polisa nieopłacona w terminie zostanie automatycznie anulowana. Po rozpoczęciu ochrony nie ma możliwości anulowania polisy, wyjątek polisa zawarta zdalnie. Odstąpienie (wyłącznie przy sprzedaży direct).

Prosimy o kontakt z Trasti: wsparcie@trasti.pl.


Polisa na gotówkę: Prosimy o kontakt z Trasti: wsparcie@trasti.pl. Zostanie przesłane oświadczenie o nieprzyjęciu gotówki przez OFWCA od klienta. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy odesłać na adres e-mail Trasti.

wypowiedzenia OC

Wypowiedzenie nowego Nabywcy. Prosimy o przyjęcie wypowiedzenia oraz przesłanie skanu na adres wsparcie@trasti.pl.

rekalkulacja składki

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, stan licznika, wnętrze pojazdu - deska rozdzielcza, wyposażenie dodatkowe, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

Zdjęcia należy wysłać na adres e-mail: wsparcie@trasti.pl

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Dokument przeniesienia własności pojazdu (np. umowę kupna-sprzedaży należy przesłać na adres e-mail: wsparcie@trasti.pl. W temacie wiadomości należy wpisać numer polisy.

zielona karta

Bezpłatna Zielona Karta bezpośrednio od Trasti: wsparcie@trasti.pl minimum 14 dni przed planowanym wyjazdem. Dokument zostanie przesłany na adres wskazany przez klienta. Zielona Karta wysyłana jest po opłaceniu składki za polisę.

odnowienie polisy

Klient otrzymuje bezpośrednio z Towarzystwa propozycję na kolejny okres. Na ścieżce sprzedaży należy przygotować nową kalkulacje, gdzie zostanie zaczytana taka sama taryfa. 

Stan na dzień 27.03.2023 r.