Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - TUW TUW

logowanie i kontakt

logowanie

spsalfa.tuw.pl

infolinia OfWCA:

+48 833 42 42 60

infolinia Klient:

801 001 003, 22 545 39 50

zgłaszanie szkód:

zgloszenie.szkody@tuw.pl

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Logujemy do SOP -> sop.tuw.pl (hasło i login takie same jak w przypadku systemu sprzedażowego). W lewym boku ekranu znajduje się lista rozwijana. Po rozwinięciu listy wybieramy opcje: Kancelaria – skany -> Rozliczenie produkcji, pokwitowania, deklaracje -> Wybieramy: dodaj załącznik i dodajemy wybrane skany. Po dodaniu załączników naciskamy zapisz, a następnie wyślij. System weryfikuje po kodzie QR daną polisę, deklarację i AA oraz czy jest podpis klienta. Tak samo postępujemy z innymi dokumentami (deklaracja członkowska, pokwitowanie AA, APK).

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz

przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Gotówka: Wpłaty należy dokonywać na konto CONDITOR 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099. Prosimy o nie generowanie KRA.

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny nr konta.

wpłata składki

Zainkasowaną składkę należy przekazać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

przyjęcie raty

TAK: strefa agenta > przyjęcie raty lub strefa agenta > mój portfel > zaznaczamy konkretną polisę > u góry nad okienkiem zaznaczamy: raty.

termin rozliczeń

Nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Zmiana numeru rejestracyjnego: w systemie SOP -> polisy -> wyszukujemy polisę -> zakładka akcje – „opcje” -> aneks – zmiana nr rejestracyjnego”


Pozostałe zmiany: Formularz aneksu dostępny w Dziale Wsparcia Agenta CONDITOR. Skan należy dołączyć do portalu: Portal Agenta > SOP > Przekaż pismo klienta > Kancelaria - skany > Rozliczenie dokumentów posprzedażowych od klienta > Wybierz rodzaj sprawy: Aneks do umowy > Wpisz numer polisy lub Wyszukaj polisę > Dodaj załącznik > Przekaż.

anulowanie polis

Polisa wystawiona tego samego dnia do godz. 24: możliwość anulowania ręcznie w portalu. Polisy -> proceduj -> anuluj -> zatwierdź. Skan anulowanej polisy wysłać do menadżera.


Anulowanie polisy po 24 godz.: Druk przekreślony bez uszkodzenia kodu QR z adnotacją, datą i pieczątką pośrednika ubezpieczeniowego oraz w miejscu podpisu klienta zamieszczamy wpis: anulowano.


Następnie skan anulowanej polisy należy dodać do portalu: Portal Agenta > SOP > Przekaż pismo klienta > Kancelaria - skany > Rozliczenie dokumentów posprzedażowych od klienta > Wybierz rodzaj sprawy: Odstąpienie od umowy > Wpisz numer polisy lub Wyszukaj polisę > Dodaj załącznik > Przekaż.

wypowiedzenia OC

Skan wypowiedzenia umowy należy dodać do portalu: Portal Agenta > SOP > Przekaż pismo klienta > Kancelaria - skany > Rozliczenie dokumentów posprzedażowych od klienta > Wybierz rodzaj sprawy w zależności od podstawy prawnej: Wypowiedzenie OC pojazdu na koniec okresu lub Wypowiedzenie (inne niż OC pojazdu na koniec okresu ochrony) > Dodaj załącznik > Przekaż.

potwierdzenie cesji

Tak, przy wystawieniu polisy.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, wyposażenie dodatkowe, zdjęcie instalacji gazowej, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

Na portalu należy wyszukać polisę: Strefa agenta > mój portfel > wpisać nr polisy i kliknąć pole "szukaj" > zaznaczyć/podświetloną polisę - nad tabelką jest przycisk "załączniki" - dodać zdjęcie.

termin wysyłki zdjęć

48 h

rekalkulacja składki

Nie.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Dokument potwierdzający zmianę właściciela (np. umowę kupna-sprzedaży) należy dodać do portalu:

Portal Agenta > SOP > Przekaż pismo klienta > Kancelaria - skany > Rozliczenie dokumentów posprzedażowych od klienta > Wybierz rodzaj sprawy: Zmiana właściciela (UKS) > Dodaj załącznik > Przekaż.

Aneks zostanie przekazany do nowego właściciela pocztą tradycyjną (na prośbę Klienta możliwość otrzymania aneksu drogą mejlową).

zielona karta

20 zł/osobowe, 40 zł/ciężarowe. Drukowanie certyfikatu ZK wraz z polisą bezpośrednio z systemu SPS.


Sprzedaż > Komunikacja > Dokupienie > uzupełniamy wszystkie dane > szukaj > akcje – dokupienie > zakres ubezpieczenia > kafelek – Zielonoa karta > numer ZK generuje się automatycznie, wydruk na białej kartce.

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Sprzedaż > komunikacja > kontynuacja ubezpieczenia > uzupełniamy dane > szukaj numeru polisy wznawianej (bez kodu ryzyka 33). Uwaga: nie wypełniamy pola „numer rejestracyjny”.

Jeśli polisa do wznowienia się nie pojawi może to oznaczać, że klient już wznowił polisę lub nastąpiła zmiana własności > kontakt z infolinią +48 833 42 42 60.

POLISA OBCA: Sprzedaż > komunikacja > kontynuacja ubezpieczenia > uzupełniamy dane > szukaj numeru polisy wznawianej (bez kodu ryzyka 33). Uwaga: nie wypełniamy pola „numer rejestracyjny”.

Jeśli polisa do wznowienia się nie pojawi może to oznaczać, że klient już wznowił polisę lub nastąpiła zmiana własności > kontakt z infolinią +48 833 42 42 60.

Stan na dzień 08.07.2022 r.