Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - TUZ TUW

logowanie i kontakt

logowanie

sobol-agencyjny.tuz.pl

infolinia OfWCA:

22 441 57 97

infolinia Klient:

22 327 60 60

zgłaszanie szkód:

22 327 60 60

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak – oryginał polisy należy zarchiwizować.

WYJĄTKI: druki, które trzeba wysyłać w formie papierowej do CONDITOR:

> Cesje bankowe otrzymane od Klienta,

> Polisy pozasystemowe (np. ZK, PLUG, wszelkie z hologramem VUA).

Wprowadź ręcznie do systemu iCON.

rozliczenie polis

Po wystawieniu polisy należy jej skan załączyć do portalu: > Formularz zgłoszenia sprawy (po prawej stronie) > wybrać typ sprawy „zdjęcie/skan wystawionej, podpisanej polisy” > uzupełnić numer polisy > wyślij.

rozliczenie iCON

Należy rozliczać wyłącznie polisy wystawione na gotówkę > Rozliczanie produkcji > Rozliczania produkcji > Wszystkie nierozliczone > Dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Gotówka: Możliwość przyjęcia wyłącznie pierwszej raty. Pobraną składkę należy przekazać na nr konta CONDITOR: 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099.

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny numer konta.

wpłata składki

Zainkasowaną składkę należy przekazać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

Polisy pozasystemowe należy rozliczyć w oryginale nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. W czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: codziennie.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Należy stosować ujednolicony wzór aneksu do umowy, można pobrać go z systemu SOBOL -> sprzedaż –> do pobrania -> aneks do umowy ubezpieczenia . Załączamy go przez formularz zgłoszenia sprawy –> typ sprawy –> aneks. 

anulowanie polis

Polisa wystawiona przez Sobol: Agent ma możliwość samodzielnego anulowania w portalu do godziny 24:00 danego dnia. Polis anulowanych w ten sposób nie rozliczamy w wersji papierowej.

Anulowanie polisy po 24 h - należy przekreślić każdą stronę polisy z adnotacją „Anulowano Dnia…” i odesłać razem z produkcją do CONDITOR. Przy anulowaniu polisy wystawionych powyżej 24h należy wysłać prośbę o anulowanie na ewidencja.polis@tuz.pl (z załączonymi skanami przekreślonej polisy). Polisy gotówkowe skomentuj w systemie iCON dopiskiem „Anulowana”.

Polisa „ręczna”: należy przekreślić każdą stronę polisy z adnotacją „Anulowano Dnia…” i odesłać razem z produkcją do CONDITOR.

wypowiedzenia OC

Skan wypowiedzenia należy wysłać na adres e-mail: wypowiedzenia@tuz.pl.

potwierdzenie cesji

Nie.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, stan licznika, wyposażenie dodatkowe, widoczne uszkodzenia. Przy wykonywaniu zdjęcia szyb niezbędne jest wykonanie zdjęcia numeru szyby przedniej.

Do ryzyka Autoszyby numer VIN jest wymagany

sposób wysyłki

• moduł w systemie Sobol – zakładka Sprzedaż => Zdjęcia do inspekcji

• aplikacja TUZ Ubezpieczenia – do pobrania w App Store lub Google Play

• narzędzia do inspekcji online na stronie TUZ Ubezpieczenia: www.tuz.pl => Strefa Klienta => Zdalne oględziny

termin wysyłki zdjęć

48 h

rekalkulacja składki

Wysyłamy prośbę o aneks zmieniający właściciela wraz z umową zakupu na adres: dep.korekty@tuz.pl lub ewidencja.polis@tuz.pl – jest to indywidualna ocena czy będzie dokonana rekalkulacja czy tylko aneks ze zmianą właściciela.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Aby dokonać przepisania polisy na nabywcę należy przesłać dokumenty zakupu na adres e-mail: ewidencja.polis@tuz.pl

zielona karta

Samochody osobowe: 40 zł/30 dni, 60 zł/ powyżej 30 dni.

Samochody ciężarowe: 60 zł/30 dni, 90 zł/ powyżej 30 dni.

Druki od CONDITOR (rozliczenia@conditor.pl).

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Ubezpieczenia > polisy do wznowienia > uzupełniamy dane > szukaj.

POLISA OBCA: NIE - Aby wznowić polisę obcą należy uzupełnić wszystkie dane od nowa, a w informacjach podstawowych należy wpisać numer poprzedniej polisy - wczytają się wtedy zniżki za kontynuację.

Stan na dzień 27.02.2024 r.