Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - WEFOX

logowanie i kontakt

logowanie

system.unext.pl

infolinia OfWCA:

+48 22 123 55 31

e-mail OfWCA:

agenci@unext.pl

infolinia Klient:

+48 22 123 55 55

zgłaszanie szkód:

22 123 55 55, www.unext.pl > Zgłoś Szkodę

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak. Oryginały dokumentów pozostają u Ubezpieczającego (Klienta).

rozliczenie polis

Zawarcia polisy można dokonać na dwa sposoby:

  • Podpis SMS - po sprawdzeniu poprawności danych zawartych w PODSUMOWANIU należy kliknąć opcję „Kupuję- Podpis SMS”. Na numer telefonu wskazanego przez Klienta wysyłany jest 6-cio cyfrowy kod do podpisania polisy. Po uzyskaniu tego kodu od Klienta należy wpisać go w odpowiednim miejscu: Po uzupełnieniu kodu oraz wybraniu „Potwierdź zawarcie polisy” polisa jest zatwierdzona.
  • Podpis Tradycyjny - wydrukowaną i podpisaną przez Klienta polisę w całości (wszystkie strony w jednym pliku w formacie PDF - nie ma możliwość dodania kilku załączników) należy dołączyć do portalu: Sprzedaż > Dokumenty polis > Wyszukać polisę za pomocą Sygnatury polisy > Wybierz plik > Zatwierdź.

forma płatności

Gotówka: Pobraną składkę należy przekazać na nr konta CONDITOR: 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099.

Utwórz rozliczenie w iCON: Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > Dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

Przelew: Aby polisa była ważna należy ją opłacić na numer konta i w terminie określonym na polisie.

wpłata składki

Zainkasowaną składkę należy przekazać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

przyjęcie raty

Istnieje możliwość przyjęcia kolejnej raty tylko dla polis własnych. Rozwiń panel boczny po prawej stronie i wybierz Sprzedaż → Przyjęcie składki. 

termin rozliczeń

5 dni od daty zawarcia.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Aneksy do polis są realizowane przez UNEXT. Forma kontaktu (wyłącznie klient):

- telefonicznie: +48 22 123 55 55

- zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy na stronie unext.pl > Strefa Klienta > Formularz zgłoszeniowy.

anulowanie polis

Dla polis przed datą startu ochrony – Agent samodzielnie może anulować polisę w systemie.


Kafel sprzedaż > Hamburger (menu boczne)/Polisy > wstaw numer polisy i kliknij dalej > lista znalezionych polis (zakładka obok) > kliknij na numer polisy > przeskroluj ekran z polisą na sam dół i kliknij „Anuluj polisę” 


Dla polis po dacie startu ochrony:

  • Do 2 dni roboczych po dacie startu – polisa zostanie anulowana na wniosek Agenta, pod warunkiem dostarczenia oświadczenia o błędnym wystawieniu polisy oraz po pozytywnym wyniku weryfikacji ciągłości ochrony ubezpieczeniowej;
  • Powyżej 2 dni po dacie startu ochrony - polisa zostanie anulowana na wniosek Agenta oraz Ubezpieczonego, pod warunkiem dostarczenia oświadczenia o błędnym wystawieniu polisy oraz po pozytywnym wyniku weryfikacji ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie musi zostać podpisane przez Ubezpieczonego i Agenta.


DO POBRANIA: WEFOX oświadczenie o błędnym wystawieniu polisy

wypowiedzenia OC

Wypowiedzenie OC realizowane jest przez UNEXT poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie unext.pl > Strefa Klienta > Formularz zgłoszeniowy.

potwierdzenie cesji

Tak, przy wystawieniu polisy.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, stan licznika, wnętrze pojazdu - deska rozdzielcza, wyposażenie dodatkowe, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

Zdjęcia należy dołączyć do portalu na etapie uzupełniania danych do kalkulacji.

rekalkulacja składki

Możliwa rekalkulacja składki (indywidualna ocena ryzyka).

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Przepisanie umowy na nowego właściciela następuje po wypełnieniu przez klienta formularza na stronie unext.pl > Strefa Klienta > Formularz zgłoszeniowy.

zielona karta

100 zł/osobowe. Możliwość wygenerowania ZK w trakcie sprzedaży. Klient może dokupić ZK poprzez formularz na stronie unext.pl > Strefa Klienta > Formularz zgłoszeniowy.

odnowienie polisy

> wznowienia > kryteria wyszukiwania > uzupełniamy dane > szukaj > polisa do odnowienia pojawi się na dole w liście polis

Stan na dzień 13.02.2024 r.