Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - UNIQA (pos)

logowanie i kontakt

logowanie

pos.uniqa.pl

infolinia OfWCA:

42 66 66 580

pomoc techniczna POS

42 66 66 555

infolinia Klient:

22 599 95 22

zgłaszanie szkód:

22 599 95 22

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał polisy należy zarchiwizować.

WYJĄTKI: polisy pozasystemowe należy rozliczyć do CONDITOR, wprowadzając je ręcznie do systemu iCON.

rozliczenie polis

Polisy systemowe z dopiskiem „Archiwizacja w POS” należy załączyć do portalu: Obsługa > Dodawanie dokumentów jako „skan polisy z podpisem”.

rozliczenie iCON

Dla polis systemowych za gotówkę należy utworzyć rozliczenie w iCON. Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu. Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Gotówka: Pobraną składkę należy przekazać na nr konta CONDITOR: 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099.

Przelew: Klient opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny numer konta.

wpłata składki

Klient opłaca składkę w wyznaczonym na polisie terminie.

przyjęcie raty

Możliwość przyjęcia kolejnych rat do polis: POS > Obsługa > Pobieranie inkasa. Do polis utwórz rozliczenie w iCON.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Aneks należy wykonać w POS: Obsługa > aneksy/wypowiedzenia. Dotyczy to: sprzedaż pojazdu, wypowiedzenie, zmiana danych klienta, zmiana nr rejestracyjnego oraz cesje bankowe. W pozostałych przypadkach aneks należy zarejestrować w POS: Zadania > Rejestracja i modyfikacja aneksów. Dokumentów nie trzeba rozliczać papierowo. Zadania można też założyć przez generator aneksów: Obsługa > generator aneksów.

anulowanie polis

Nie można anulować polisy OC pojazdu po starcie ochrony.

W ciągu 48h w POS należy anulować polisę za pomocą ANULUJ POLISĘ. Polis wystawionych w POS nie trzeba rozliczać papierowo. Jeżeli czas od wystawienia polisy wynosi więcej niż 48h, należy wydrukować oryginał i kopię (jeśli występuje), zeskanować i przekazać do anulowania w POS > Zadania > Anulowanie.

Polisy anulowane podlegają tradycyjnej formie rozliczenia: każda strona polisy przekreślona z informacją „Anulowano dnia…” wraz z podpisem i pieczątką Sprzedawcy.

Anulowane polisy na przelew wprowadź ręcznie do systemu iCON.

Anulowane polisy za gotówkę skomentuj w iCON dopiskiem „Anulowane”.

wypowiedzenia OC

Skan wypowiedzenia należy zarejestrować w POS w dniu przyjęcia od Klienta: obsługa > aneksy/wypowiedzenia.

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, deska rozdzielcza, wnętrze pojazdu (zdjęcie powinno zostać wykonane przez otwarte drzwi przy czym powinno zostać tak skadrowane, aby widoczne było wnętrze całej kabiny), dowód rejestracyjny, widoczne uszkodzenia. Jeśli AC jest kontynuacją polisy (nawet z innego TU) a nie było szkody to zdjęcia nie będą wymagane. Jest zawsze komunikat w POS.

sposób wysyłki

POS > obsługa > dodanie dokumentów > numer polisy

termin wysyłki zdjęć

48 h

rekalkulacja składki

Nie.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Przed dokonaniem zmian należy sprawdzić w Agencji Generalnej (lub na infolinii 42 66 66 500, wew. 5) status polisy.

Sprzedaż (darowizna) - należy zarejestrować w POS > obsługa > aneksy/wypowiedzenia.

zielona karta

Bez opłat do końca OC pod warunkiem, że składka za polisę została zaksięgowana w UNIQA. Wydruk z portalu (bez konieczności zmawiania druków).

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Obsługa > wznowienia > przejdź do raportu > uzupełniamy dane > szukaj lub Sprzedaż > uzupełnij dane > system odnajdzie klienta w bazie i poprosi o podanie numeru polisy > weryfikuj.

POLISA OBCA: TAK – Sprzedaż > uzupełnij dane > system odnajdzie klienta w bazie i poprosi o podanie numeru polisy > weryfikuj.

Stan na dzień 08.07.2022 r.