Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - UNIQA (serwis)

logowanie i kontakt

logowanie

serwis.uniqa.pl/partner

infolinia OfWCA:

22 589 95 95

e-mail:

agenci@uniqa.pl

infolinia Klient:

22 599 95 22

zgłaszanie szkód:

22 599 95 22

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał polisy należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Po wystawieniu polisy należy ją zatwierdzić, zeskanować i dołączyć do portalu e-Partner: Zawarte polisy > Wyszukaj > Dodaj załącznik (ikona spinacz) > Wybierz rodzaj pliku > (jeśli załączamy wniosek, należy wybrać wniosek do polisy) > Dodaj dokumenty.

forma płatności

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU, podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny numer konta.

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na numer konta z blankietu rozliczeniowego. Zakładka „Zobowiązania” > Sakiewki.

wpłata składki

Pobrane od Klientów składki należy wpłacić w ciągu 2 dni roboczych (od dnia zawarcia ubezpieczenia) na konto TU.

przyjęcie raty

Możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis (w systemie pojawia się taka możliwość jeżeli rata jest już wymagana).

termin rozliczeń

Skan należy dołączyć w dniu wystawienia polisy.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Panel Agenta > zakładka „zawarte polisy” > należy odszukać polisę, następnie należy kliknąć w ikonę długopisu > modyfikacje > pojawi się lista możliwych do wykonania aneksów.

anulowanie polis

Wydrukowany wniosek bez podpisu klienta należy przekreślić, umieścić adnotację „Anulowano dnia…”.

UNIQA wymaga czytelnego podpisu, który pozwoli na identyfikację lub pieczątkę, na której jest imię i nazwisko. Następnie dokument należy przesłać na adres e-mail: agenci@uniqa.pl. W przypadku wyboru płatności: „Gotówka” należy dołączyć oświadczenie o nieprzyjęciu składki (może być dopisane na wniosku anulowania polisy). Można anulować polisę po starcie ochrony pod warunkiem, że wniosek nie został podpisany, w innym przypadku nie ma możliwości.

wypowiedzenia OC

Skan wypowiedzenia należy załączyć do portalu > Formularz wysyłki dokumentów do UNIQA > Zarejestruj wypowiedzenie.

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, wyposażenie dodatkowe, komora silnika, wnętrze pojazdu (zdjęcie powinno zostać wykonane przez otwarte drzwi przy czym powinno zostać tak skadrowane, aby widoczne było wnętrze całej kabiny), wnętrze z tylnej kanapy, dowód rejestracyjny, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

Zdjęcia należy załączyć do portalu do polisy > zakładka „zawarte polisy” > wyszukujemy polisę > wybieramy ikonę spinacza (Dodaj załącznik) > wybierz rodzaj pliku > Zdjęcia do polis AC.

termin wysyłki zdjęć

48 h

rekalkulacja składki

Tak (dotyczy tylko polis flotowych oraz komisowych).

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Formularz online w Panelu Agenta: Zmiana własności pojazdu

zielona karta

Bez opłat do końca OC pod warunkiem, że składka za polisę została zaksięgowana w Uniqa. Druk ZK należy zamówić poprzez Formularze online > Zamów dokumenty > Trzeba uzupełnić dane (wskazujemy adres e-mail, na który zostanie wysłany dokument ZK).

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Odnowienia > uzupełniamy numer polisy, PESEL > wyszukaj.

POLISA OBCA: TAK - Odnowienia > obsłuż polisę wznowieniową > uzupełniamy dane (nr polisy bez roku na początku) > obsłuż polisę odnowieniową (wpisujemy wszystkie dane).

Stan na dzień 07.08.2023 r.