Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - WARTA (AUW)

logowanie i kontakt

program

Agencja Ubezpieczeniowa Warta - AUW

infolinia OfWCA (COA*):

510 272 829

infolinia Klient:

502 308 308, 801 308 308

zgłaszanie szkód:

502 308 308

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Po wystawieniu polisy należy wykonać transfer – jest on automatycznie wykonywany co trzy dni przez AUW.

Do polis za gotówkę utwórz rozliczenie w iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz

przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta CONDITOR: 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099.

Przelew: Klient opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny nr konta.

wpłata składki

Zainkasowaną składkę należy przekazać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

przyjęcie raty

Możliwość przyjęcia kolejnych rat do polis: należy wystawić Dowód Wpłaty w AUW.

termin rozliczeń

Nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. W czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: codziennie.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Wystawienie każdego aneksu do polisy odbywa się w AUW. Należy odszukać polisę, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję: ANEKS. Polisę obcą należy najpierw zarejestrować w AUW (Klient musi okazać polisę – nie POC), kolejno odszukać zarejestrowaną polisę i wystawić do niej aneks.

anulowanie polis

Polisa musi zostać anulowana w AUW przed wykonaniem transferu (transfer polis odbywa się co 3 dni). Polisę anulowaną należy przekreślić z adnotacją „Anulowano dnia …”. Załącz skan polisy anulowanej do portalu eAgent. Jeżeli polisa musi być anulowana po wykonaniu transferu należy zrobić zgłoszenie o anulowanie z wyjaśnieniem powodu anulowania do COA w systemie eAGENT. Zgłoszenie sprawy POLISY OBSŁUGA > ZMIANY DO POLISY z prośbą o anulowanie i wyjaśnieniem powodu anulowania do COA za pomocą AUW następnie należy oczekiwać na potwierdzenie anulowania polisy. Polisę gotówkową skomentuj dopiskiem „Anulowana”.

potwierdzenie cesji

Tak.

rekalkulacja składki

Nie jest konieczna rekalkulacja. Można ją wykonać na wniosek Klienta.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Klient może korzystać z polisy zbywcy pojazdu pod warunkiem opłacenia pozostałych rat.

zielona karta

Warta: 20 zł/30 dni, 100 zł/rok, HDI bez opłat. Druki od CONDITOR (rozliczenia@conditor.pl).

*COA – Centrum Obsługi Agencyjnej

Stan na dzień 01.02.2022 r.