Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - WARTA (eAgent)

logowanie i kontakt

logowanie

eagent.warta.pl

infolinia OfWCA (COA*):

510 272 829

infolinia Klient:

502 308 308, 801 308 308

zgłaszanie szkód:

502 308 308

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał polisy należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Po wystawieniu polisy należy przekazać klientowi oświadczenie wraz z polisą. Drugi egzemplarz oświadczenia należy załączyć do portalu: Więcej > Archiwizacja > Załącz dokument (w górnej części ekranu) > Wybierz pliki > Zatwierdź.

Obowiązkowo archiwizacji podlega:

- Polisa - Oświadczenie do polisy,

- Aneks – cały dokument,

- Dokument zmiany zgód marketingowych Klienta.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz

przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta CONDITOR: 02 1020 5138 0000 9502 0134 5099.

Przelew: Klient opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny nr konta.

wpłata składki

Zainkasowaną składkę należy przekazywać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

przyjęcie raty

Możliwość przyjęcia kolejnych rat do polis. Do płatności utwórz rozliczenie w iCON.

termin rozliczeń

Nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. W czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: w ostatnim dniu miesiąca.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Wyszukujemy polisę: Polisy > Czynności > Wystaw aneks.

anulowanie polis

Agent może anulować tylko w tym samym dniu, w którym wystawił polisę, jeśli okres ubezpieczenia jest przynajmniej od dnia następnego (jeżeli okres ubezpieczenia jest w tym samym dniu to anulujemy poprzez COA – zgłoszenie sprawy wybieramy temat POLISY OBSŁUGA a następnie ZMIANY DO POLISY).

Jeśli minęło więcej niż 3 dni, polisa jest zatwierdzona, należy złożyć zgłoszenie w aplikacji COA*.

Druk anulowanego oświadczenia (przekreślony z adnotacją „Anulowano dnia…” i podpisem, jeśli jest możliwy do oddrukowania, należy załączyć do portalu: Więcej > Archiwizacja > Załącz dokument (w górnej części ekranu) > Wybierz pliki > Zatwierdź. Wypowiedzenie w formie papierowej należy zarchiwizować. Polisę za gotówkę skomentuj dopiskiem „Anulowana”.

wypowiedzenia OC

Należy załączyć do portalu: wyszukujemy polisę poprzez zakładkę „Polisy” > klikamy na numer polisy > zakładka czynności > wypowiedz umowę

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, deska rozdzielcza, wnętrze pojazdu (zdjęcie powinno zostać wykonane przez otwarte drzwi przy czym powinno zostać tak skadrowane, aby widoczne było wnętrze całej kabiny), widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

eAgent > Polisy > Czynności > Załącz plik.

termin wysyłki zdjęć

48 h

rekalkulacja składki

Nie jest konieczna rekalkulacja. Można ją wykonać na wniosek Klienta.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

eAgent > polisy > wyszukaj polisę > czynności > zmiana własności

zielona karta

Warta: 20 zł/30 dni, 100 zł/rok, HDI bez opłat. Wydruk bezpośrednio z systemu.

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Akcje > polisy do wznowienia > wybieramy polisę > czynności > wznów lub zakładka polisy > uzupełniamy dane > wyszukaj > czynności > przygotuj wznowienie.

POLISA OBCA: TAK > zakładka „Polisy” > zaznaczamy „TAK” przy pozycji „Klient obcy” > uzupełniamy dane > wyszukaj > czynności > przygotuj wznowienie

*COA – Centrum Obsługi Agencyjnej

Stan na dzień 12.09.2023 r.