Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - WIENER

logowanie i kontakt

logowanie

wienet.pl, biznet.wiener.pl

infolinia OfWCA:

22 469 67 20

infolinia Klient:

22 469 69 69

zgłaszanie szkód:

22 522 86 36

rozliczenie polis

adres wysyłki polis

w formie papierowej

Brak - oryginał polisy należy zarchiwizować.

rozliczenie polis

Po wystawieniu polisy w Gonet/Wienet należy skan oryginału dołączyć do portalu > Rozliczenia > Przesyłanie dokumentów.

Polisy wystawione w kalkulatorze offline: w przypadku wydruku kopii należy ją odesłać do CONDITOR, w przypadku wydruku wyłącznie oryginału, należy go dołączyć do portalu > Rozliczenia > Przesyłanie dokumentów.

Polisy bez papieru: kod SMS i polisy z ofert mobilnych nie trzeba rozliczać.

forma płatności

Gotówka: OWCA wpłaca składkę na nr konta Wiener z blankietu ZZS.

Przelew: Klient sam opłaca składkę na konto TU podane na polisie. Każda polisa ma indywidualny nr konta.

Oferta mobilna: akceptacja oferty przez klienta przekierowuje go do natychmiastowej płatności poprzez przelew z konta lub płatność kartą kredytową. Dopiero po płatności generuje się polisa.

wpłata składki

Zainkasowane składki należy wpłacić na konto Towarzystwa w ciągu 3 dni roboczych od daty pobrania składki, na podstawie wygenerowanego Zestawienia Zainkasowanych Składek (ZZS) > Rozliczenia > Rozliczenie składki > Generuj nowe zestawienie.

W tytule płatności należy wpisać nr ZZS. Nie należy wpisywać nr polisy!

Składki księgowane są tylko i wyłącznie na podstawie ZZS.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

5 dni od daty wystawienia (nie rzadziej niż raz w tygodniu). W czasie zakończenia miesiąca rozliczeniowego: codziennie.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

wienet > portfel > wystawianie aneksu

exact > Na głównym pulpicie ANEKS OCZPD

sposób wysyłki:

wienet > rozliczenia > przesyłanie dokumentów

anulowanie polis

Podpisanej przez Klienta polisy nie można anulować.

Polisy wystawione w WieNet w dniu wystawienia do godziny 19:00 posiadają status „Polisa Wystawiona” i jest możliwe jej anulowanie poprzez Portfel > Akcje > Anulowanie polisy. Czyli po wystawieniu polisy jeśli agent zauważy błąd może natychmiastowo ją anulować następnie skopiować i po poprawkach znów wystawić polisę. Po godzinie 19:00 gdy polisa zmienia status z „Wystawiona” na „Zatwierdzona” możliwe anulowanie polisy. Polisę należy przekreślić, umieścić zapis „Anulowano dnia...”, datę, podpis, przyczynę anulowania, zeskanować i wysłać na e-mail agent@wiener.pl Jeśli polisa była gotówkowa, należy wykonać storno: rozliczenia > wpłaty > szukaj. W kolumnie ”Operacje”, przy polisie, która ma zostać anulowana, należy odszukać ikonę stornuj wpłatę (ikona z ołówkiem). Storno polisy gotówkowej należy rozliczyć na ZZS.

wypowiedzenia OC

Skan wypowiedzenia należy załączyć do systemu Wienet > rozliczenia > przesyłanie dokumentów, lub wysłać na e-mail: agent@wiener.pl. Nie ma potrzeby odsyłania oryginału do CONDITOR.

potwierdzenie cesji

Tak.

zdjęcia do inspekcji AC

4 przekątne, numer VIN na stałym elemencie nadwozia, kluczyki pojazdu wraz z pilotem do zabezpieczeń antykradzieżowych, stan licznika, deska rozdzielcza, wyposażenie dodatkowe, wnętrze pojazdu z tylnej kanapy, widoczne uszkodzenia.

sposób wysyłki

wienet.pl > rozliczenia > przesyłanie dokumentów

termin wysyłki zdjęć

48 h

rekalkulacja składki

Tak. Rekalkulacja składki dotyczyć będzie nowych posiadaczy, których wiek nie przekracza 26 lat.

przepisanie umowy

na nowego właściciela pojazdu

Przed wystawieniem nowego blankietu należy sprawdzić status polisy na infolinii. W portalu Wie.net trzeba wystawić nowy certyfikat: katalog dokumentów > Pakiet Auto > wytyczne > Potwierdzenie OC (dokument edytowalny).

Następnie należy wysłać skany: dokument zakupu (dane osobowe Klientów muszą być czytelne), nowy certyfikat, nowy dowód rejestracyjny (jeżeli został już wydany) na adres: agent@wiener.pl

zielona karta

20 zł do końca OC. Druki od CONDITOR (rozliczenia@conditor.pl).

odnowienie polisy

POLISA WŁASNA: Wie.net > pakiet Auto > rodzaj umowy „odnowienie” > uzupełniamy dane 

POLISA OBCA: TAK – Wie.net > pakiet Auto > rodzaj umowy „odnowienie” > uzupełniamy dane 

WieNet: W Portfelu każdy agent ma zakładkę Do odnowienia tam znajdują się oferty jego polis do odnowienia.

Stan na dzień 04.08.2023 r.