Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - ALLIANZ ŻYCIE

logowanie i kontakt

logowanie

start.allianz.pl

infolinia OfWCA:

22 567 12 05

infolinia Klient:

22 422 42 24

zgłaszanie szkód:

allianz.pl > Szkody i roszczenia > Życie i zdrowie

rozliczenie polis

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie dokumentów

Wniosek wygenerowany z systemu należy przesłać w formie papierowej do CONDITOR. Wniosek musi być podpisany przez Klienta oraz OFWCA. Do polis utwórz rozliczenie iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > Dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Komplet dokumentów musi wpłynąć do CONDITOR w ciągu 5 dni od daty wystawienia.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Możliwość zmiany danych bezpośrednio przez klienta: allianz.pl lub przez infolinię dla Klienta.

anulowanie wniosku

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się z infolinią OfWCA.

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

W każdym czasie składając nam oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym otrzymamy oświadczenie o wypowiedzeniu. Dokument należy rozliczyć, wprowadzając go ręcznie do systemu iCON.

Stan na dzień 01.02.2022 r.