Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - COMPENSA - ŻYCIE - CPORTAL

kontakt

e-mail:

wsparcie.zycie@conditor.pl

infolinia Klient:

801 120 000

zgłaszanie szkód:

compensa.pl > zgłoś szkodę > likwidacja szkód > zgłoś roszczenie online

assistance medyczny:

22 295 82 03

Ubezpieczenie na życie Między Nami c-Portal

rozliczenie polis

logowanie

cportal.compensa.pl

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie dokumentów

Dokumenty wygenerowane należy załączyć skanem do c-Portalu. Wniosek musi być podpisany przez Klienta i OfWCA.

Dokumenty w formie papierowej przesłać do CONDITOR. Do polis utwórz rozliczenie w iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Komplet dokumentów musi wpłynąć do CONDITOR nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

kontakt

e-mail:

wsparcie.zycie@conditor.pl

tel.:

782 453 252

infolinia Klient:

801 120 000

zgłaszanie szkód:

compensa.pl > zgłoś szkodę > likwidacja szkód > zgłoś roszczenie online

assistance medyczny:

22 295 82 03

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Brak możliwości wystawienia w systemie. Druk zmian do pobrania na stronie compensa.pl > strefa klienta > obsługa ubezpieczeń. Dokument podpisany przez Klienta należy przesłać w formie papierowej do CONDITOR. Aneks należy rozliczyć wprowadzając go ręcznie do systemu iCON.

anulowanie wniosku

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się mejlowo z Działem Rozliczeń - Życie na adres e-mail: rozliczenia.zycie@conditor.pl.

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Ubezpieczający może wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia w każdym czasie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego).

Ubezpieczenia grupowe dla zakładów pracy

Pytania odnośnie ofert dla zakładów pracy należy kierować do Działu Wsparcia Agenta – Życie: wsparcie.zycie@conditor.pl.

Stan na dzień 01.02.2022 r.