Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - GENERALI AGRO - ŻYCIE

logowanie i kontakt

logowanie

rubinet.pl

infolinia OfWCA:

61 646 88 88

e-mail:

wsparcie.zycie@conditor.pl

infolinia Klient:

913 913 913

zgłaszanie szkód:

generali.pl > zgłoś sprawę > zgłoszenie roszczenia z polisy kredytobiorców oraz polisy indywidualne na życie (dawniej Concordia Capital).

rozliczenie polis

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Brak - oryginał dokumentów pozostają u Ubezpieczającego (Klienta).

rozliczenie dokumentów

Po wystawieniu umowy ubezpieczenia OfWCA w dniu wystawienia załącza skan potwierdzenia złożenia wniosku do portalu. Dokument musi być podpisany przez Klienta.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Skan Potwierdzenia złożenia wniosku należy załączyć do portalu w dniu wystawienia.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Brak możliwości wystawienia w systemie. Druk zmian do pobrania: generali.pl > strefa-klienta > ubezpieczenia indywidualne > życie i zdrowie > zmiany w umowie ubezpieczenia.

Dokument podpisany przez Klienta przesyłamy w formie skanu na adres grupowe@generali.pl.

Oryginały dokumentów pozostają u Ubezpieczającego (Klienta).

anulowanie wniosku

Należy wysłać prośbę o anulowanie na adres grupowe@generali.pl. Do wiadomości należy dołączyć skan anulowanego wniosku wraz z powodem anulowania.

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym udzielana była ochrona ubezpieczeniowa.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Wypowiedzenie skutkuje z dniem otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Stan na dzień 01.02.2022 r.