Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - GENERALI - ŻYCIE

logowanie i kontakt

logowanie

portal.generali.pl

infolinia OfWCA:

22 543 08 00

e-mail:

wsparcie.zycie@conditor.pl

infolinia Klient:

913 913 913

zgłaszanie szkód:

szkodyzycie.generali.pl

Ubezpieczenia na życie Generali Go Plus - Grupa otwarta

rozliczenie polis

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Brak - oryginał dokumentów pozostają u Ubezpieczającego (Klienta).

rozliczenie dokumentów

Po wystawieniu umowy ubezpieczenia OfWCA w dniu wystawienia załącza skan potwierdzenia złożenia wniosku do portalu Merkury+. Dokument musi być podpisany przez Klienta.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Skan Potwierdzenia złożenia wniosku należy załączyć do portalu Merkury+, w dniu wystawienia.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Brak możliwości wystawienia w systemie. Druk zmian do pobrania: generali.pl > strefa-klienta > ubezpieczenia indywidualne > życie i zdrowie > zmiany w umowie ubezpieczenia.

Dokument podpisany przez Klienta przesyłamy w formie skanu na adres grupowe@generali.pl.

Oryginały dokumentów pozostają u Ubezpieczającego (Klienta).

anulowanie wniosku

Należy wysłać prośbę o anulowanie na adres grupowe@generali.pl. Do wiadomości należy dołączyć skan anulowanego wniosku wraz z powodem anulowania.

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym udzielana była ochrona ubezpieczeniowa.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Wypowiedzenie skutkuje z dniem otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Ubezpieczenie na życie - indywidualne

rozliczenie polis

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Brak - oryginały dokumentów pozostają u Ubezpieczającego (Klienta).

rozliczenie dokumentów

Po wystawieniu umowy ubezpieczenia OfWCA w dniu wystawienia załącza skan potwierdzenia złożenia wniosku do portalu Merkury+. Dokument musi być podpisany przez Klienta.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Skan Potwierdzenia złożenia wniosku należy załączyć do portalu Merkury+, w dniu wystawienia.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Brak możliwości wystawienia w systemie. Druk zmian do pobrania: generali.pl > strefa-klienta > ubezpieczenia indywidualne > życie i zdrowie > zmiany w umowie ubezpieczenia.

Dokument podpisany przez Klienta przesyłamy w formie skanu na adres dyspozycje_cklife@generali.pl.

Oryginały dokumentów pozostają u Ubezpieczającego.

anulowanie wniosku

Należy wysłać prośbę o anulowanie na adres dyspozycje_cklife@generali.pl. Do wiadomości należy dołączyć skan anulowanego wniosku wraz z powodem anulowania.

odstąpienie od umowy

30 dni od zawarcia polisy. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym udzielana była ochrona ubezpieczeniowa.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Wypowiedzenie skutkuje z dniem otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Ubezpieczenia grupowe dla zakładów pracy

Pytania odnośnie ofert dla zakładów pracy należy kierować do Działu Wsparcia Agenta – Życie: wsparcie.zycie@conditor.pl.

Stan na dzień 01.02.2022 r.