Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - POLISA ŻYCIE

logowanie i kontakt

logowanie

polisa24.polisa-zycie.pl

e-mail:

wsparcie.zycie@conditor.pl

infolinia Klient:

22 501 68 88, 22 501 68 89

zgłaszanie szkód:

polisa-zycie.pl > zgłoś roszczenie

assistance medyczny:

22 52 22 730

rozliczenie polis

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie dokumentów

Wniosek wygenerowany z systemu P24 należy przesłać w formie papierowej do CONDITOR. Wniosek musi być podpisany przez Klienta i OfWCA. Do polis utwórz rozliczenie w iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > Dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Do ostatniego dnia miesiąca dokumenty muszą wpłynąć do CONDITOR.

logowanie i kontakt

logowanie

polisa24.polisa-zycie.pl

e-mail:

wsparcie.zycie@conditor.pl

tel.:

782 453 252

infolinia Klient:

22 501 68 88, 22 501 68 89

zgłaszanie szkód:

polisa-zycie.pl > zgłoś roszczenie

assistance medyczny:

22 52 22 730

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Brak możliwości wystawienia w systemie. Druk zmian do pobrania na stronie: polisa-zycie.pl > obsługa klienta > obsługa ubezpieczeń. Dokument podpisany przez Klienta należy przesłać w formie papierowej do CONDITOR. Aneks należy rozliczyć, wprowadzając go ręcznie do systemu iCON.

anulowanie wniosku

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się mejlowo z Działem Rozliczeń - Życie na adres e-mail: rozliczenia.zycie@conditor.pl.

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

W każdym czasie Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg zaczyna się w momencie wpływu wypowiedzenia do Ubezpieczyciela.

Oświadczenie o odstąpieniu lub o wypowiedzeniu umowy powinno zostać sporządzone na piśmie oraz przekazane do CONDITOR. Dokument należy rozliczyć, wprowadzając go ręcznie do systemu iCON.

Stan na dzień 01.02.2022 r.