Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - PREVOIR

logowanie i kontakt

logowanie

www.prevoirpartnerzy.com

e-mail:

wsparcie.zycie@conditor.pl

infolinia Klient:

22 572 80 00

zgłaszanie szkód:

prevoir.pl > formularze

rozliczenie polis

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Brak - oryginał dokumentów pozostają u Ubezpieczającego (Klienta).

rozliczenie dokumentów

Wnioski, polisy online, dodatkowa dokumentacja wygenerowane z systemu należy przesłać w formie skanu @ do teresa.fafara@prevoir.pl. Wniosek musi być podpisany przez klienta i OFWCA.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Skany dokumentów należy przesłać w dniu wystawienia.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Brak możliwości wystawienia w systemie. Druk zmian do pobrania na stronie prevoir.pl > formularze. Wypełnione dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać na adres z formularza.

anulowanie wniosku

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się mejlowo z Działem Rozliczeń - Życie na adres e-mail: rozliczenia.zycie@conditor.pl.

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Ubezpieczony może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w każdym momencie jej trwania. Klient składa pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu. Formularz dostępny na stronie prevoir.pl.

Stan na dzień 01.02.2022 r.