Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - PRU

logowanie i kontakt

logowanie

https://psao.pru-konsultant.pl

infolinia OfWCA:


infolinia Klient:

801 302 010, 22 548 06 98

zgłaszanie szkód:

https://www.pru.pl/ > Zgłoś zdarzenie

rozliczenie polis

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie dokumentów

Wystawianie deklaracji przez Bezpośrednią Sprzedaż/ewniosek (rekomendowane przez CONDITOR):

Po wystawieniu deklaracji, klient opłaca składkę. Następnie zostanie wysławiona polisa.

Rozliczenie dokumentów – brak.


Wstawianie deklaracji ścieżka tradycyjna (deklaracja papierowa):

Po wystawieniu deklaracji, należy wysłać skan na adres e-mail: multi@prudential.pl. Następnie należy go przesłać w formie papierowej do CONDITOR. Wniosek musi być podpisany przez Klienta oraz OFWCA. Do polis utwórz rozliczenie iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > Dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Komplet dokumentów musi wpłynąć do CONDITOR w ciągu 5 dni od daty wystawienia.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Brak możliwości wystawienia w systemie. Druk zmian do pobrania na stronie https://www.pru.pl/  > Znajdź dokumenty. Wypełnione dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać na adres z formularza.

anulowanie wniosku

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się z infolinią lub na adres mailowy: rozliczenia.zycie@conditor.pl .

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia doręczenia Polisy potwierdzającej jej zawarcie, w zależności od

tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym czasie jej trwania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia następującego po otrzymaniu zawiadomienia przez Prudential. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się wtedy z upływem ostatniego dnia tego okresu. Dokument należy rozliczyć, wprowadzając ręcznie do systemu iCON.

Stan na dzień 12.01.2023 r.