Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - PZU ŻYCIE

logowanie i kontakt

logowanie

https://dingo.pzu.pl/

infolinia OfWCA:

801 401 401, 22 505 15 44

infolinia Klient:

801 102 102

zgłaszanie szkód:

https://zgloszenie.pzu.pl

PZU PAKIET NA ŻYCIE I ZDROWIE

rozliczenie polis

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

brak - oryginał dokumentów należy zarchiwizować.

rozliczenie dokumentów

Skan podpisanego wniosku należy załączyć do systemu w miejscu "Załącz dokument".  

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Skan wniosku należy dołączyć do systemu w dniu wystawienia.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Możliwość zmiany danych bezpośrednio przez klienta: pzu.pl lub przez infolinię dla Klienta.

anulowanie wniosku

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się z infolinią OfWCA.

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia podstawowego lub umowę ubezpieczenia dodatkowego w każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone na piśmie. kres wypowiedzenia zaczyna się pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy wypowiedzenie. Dokument należy rozliczyć, wprowadzając ręcznie do systemu iCON.

Stan na dzień 09.02.2024 r.