Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - UNUM

logowanie i kontakt

logowanie

gb.unum.pl

e-mail:

wsparcie.zycie@conditor.pl

infolinia Klient:

800 33 55 33, 22 329 30 99

zgłaszanie szkód:

unum.pl

rozliczenie polis

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie dokumentów

Wniosek wygenerowany z systemu należy wysłać skanem do Regionalnego Dyrektora Sprzedaży UNUM odpowiedzialnego za dane Województwo, DW - rozliczenia.zycie@conditor.pl w dniu wystawienia wniosku. Wniosek musi być podpisany przez Klienta i OfWCA. Do polis utwórz rozliczenie w iCON.

rozliczenie iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > Dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

forma płatności

Przelew: Klient opłaca sam składkę na konto TU podane na polisie.

przyjęcie raty

Brak możliwości przyjęcia kolejnych rat do polis. Klient sam opłaca ratę na konto TU.

termin rozliczeń

Komplet dokumentów musi wpłynąć do CONDITOR nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Zmiany dokonywane w systemie klienta lub druk zmian do pobrania na stronie unum.pl.

anulowanie polis

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się mejlowo z Działem Rozliczeń - Życie na adres e-mail: rozliczenia.zycie@conditor.pl.

odstąpienie od umowy

Ubezpieczający ma prawo odstąpić od Umowy ubezpieczenia „Pakiet dla Firmy” poprzez złożenie do Unum pisemnego oświadczenia w terminie 7 dni (jeśli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą) lub w terminie 30 dni (w pozostałych przypadkach) od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia „Pakiet dla Firmy”. W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia „Pakiet dla Firmy” Unum zwraca Ubezpieczającemu wpłaconą Składkę, przy czym Unum ma prawo zatrzymać część Składki należnej za okres, w którym udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Umowa ubezpieczenia „Pakiet dla Firmy” może zostać rozwiązana przez Ubezpieczającego w każdym czasie na podstawie pisemnego wypowiedzenia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia „Pakiet dla Firmy” rozpoczyna się z pierwszym dniem Miesiąca polisowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Unum otrzymało oświadczenie Ubezpieczającego o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia „Pakiet dla Firmy”.

Stan na dzień 01.02.2022 r.