Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - WARTA - ŻYCIE

logowanie i kontakt

infolinia OfWCA:

510 272 829

e-mail:

wsparcie.zycie@conditor.pl

infolinia Klient:

502 308 308, 801 308 308

zgłaszanie szkód:

warta.pl > zgłoś szkodę

Ubezpieczenie na życie Warta WDCiR

rozliczenie polis

logowanie

eagent.warta.pl

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Brak - oryginały dokumentów pozostają u Ubezpieczającego (Klienta).

rozliczenie dokumentów

Skan ostatniej strony wnioskopolisy wygenerowanej z systemu eAgent WARTA należy dołączyć do portalu - zakładka załączniki.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Skan ostatniej strony wnioskopolisy należy załączyć do systemu najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Brak możliwości wystawienia w systemie. Brak możliwości wystawienia w systemie. Druk zmian do pobrania na stronie warta.pl > formularze ubezpieczeniowe. Dokument podpisany przez Klienta przesyłamy w formie papierowej do CONDITOR.

Aneks ręczny należy rozliczyć, wprowadzając do ręcznie do systemu iCON.

anulowanie wniosku

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się mejlowo z Działem Rozliczeń - Życie na adres e-mail: rozliczenia.zycie@conditor.pl.

odstąpienie od umowy

30 dni od zawarcia polisy.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Ubezpieczający może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym złożył wypowiedzenie. Odstąpienie/ wypowiedzenie umowy nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku zapłacenia składki za czas udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia na życie indywidualne

rozliczenie polis

logowanie

eagent.warta.pl – możliwość sprzedaży ubezpieczenia WARTA Ochrona, WARTA Bezpieczna Przyszłość, WARTA Posag

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Brak - oryginały dokumentów pozostają u Ubezpieczającego (Klienta).

rozliczenie dokumentów

eagent.warta.pl – Skan ostatniej strony wnioskopolisy wygenerowanej z systemu eAgent WARTA należy dołączyć do portalu - zakładka załączniki.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Skan ostatniej strony wnioskopolisy należy załączyć do systemu najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Aneks ręczny należy rozliczyć, wprowadzając go ręcznie do systemu iCON. Dokument w formie papierowej trzeba wysłać do CONDITOR nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

anulowanie wniosku

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się mejlowo z Działem Rozliczeń - Życie na adres e-mail: rozliczenia.zycie@conditor.pl.

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Ubezpieczający może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym złożył wypowiedzenie. Odstąpienie/ wypowiedzenie umowy nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku zapłacenia składki za czas udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia grupowe dla zakładów pracy

Pytania odnośnie ofert dla zakładów pracy należy kierować do Działu Wsparcia Agenta – Życie: wsparcie.zycie@conditor.pl.

Stan na dzień 17.05.2023 r.